Информације о мрежи Зелена столица

октобар 18, 2016 10:06 am Published by Leave your thoughts

Зелена столица преставља мрежу преко 40 невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине. Установљена је 5. јуна 2013. године на иницијативу седам организација цивилног друштва . Основана је са идејом сталног учешћа представника цивилног сектора на седницама Одбора за заштиту животне средине (Одбор) Народне скупштине Републике Србије (Народна скупштина), а на основу члана 63. Пословника о раду Народне скупштине који се односи на рад Одбора: „Одбор може да омогући присуство, односно учешће представника грађана и удружења грађана на седници Одбора у расправи о одређеним питањима из области заштите животне средине”.

Мисија Зелене столице је унапређење комуникације са законодавном граном власти кроз успостављен механизам, једини такве врсте, и остваривање утицаја на побољшање законских предлога у области животне средине. Овај јединствени механизам омогућава континуирано и координисано учешће представника цивилног друштва у раду Одбора и један је од најважнијих механизама укључивања грађана у рад скупштинских одбора који се користе у Народној скупштини.

Шта учешће у овој мрежи омогућава представницима цивилног друштва?
Учешћем на седницама и осталим активностим Одбора представници цивилног сектора, активни у области животне средине, у могућности су да директно допринесу унапређењу стања у овом сектору како кроз (секторске) експертизе својих организација тако и указивањем на специфичне проблеме са локалног нивоа имајући у виду да организације окупљене око Зелене столице долазе из целе Србије.

Како механизам практично функционише?
Имајући у виду велики број организација окупљених у Мрежи, а у циљу што једноставнијег начина комуникације у договору са Одбором формиран је координациони тим за директну комуникацију са секрертаром/ком Одбора. Координациони тим чине три организације: Млади истраживачи Србије, Центар модерних вештина и Београдски фоnд за политичку изузетност.
Након заказивања седнице, секретар/ка Одбора упућује позив и релевантна документа координационом тиму, који затим прослеђује позив на мрежу и у складу са како темом тако и достуступношћу представника организација делегира представнике на седницу или планирану активност Одбора.

Колико представника организација цивилног друштва може присуствовати састанку?
У циљу што ефикаснијег рада, седници Одбора присуствује до три представника, чланова Зелене столице. Присуство већег броја представника цивилног друштва, могуће је на јавним слушањима и/или тематским округлим столовима које Одбор организује.

Која су очекивања од представника Зелене столице на састанку и које су обавезе након истог?
Представници Зелене столице имају могућност да током састанка учествују у дебати, дају коментаре на теме које су на дневном реду, као и предлоге унапређења законских и подзаконских решења представљених на седници. Основна идеја и намера рада кроз овај механизам је да се народним посланицима, члановима Одбора, пружи стручна експертиза, дâ увид цивилног сектора, као и са локала.
Представници организација које су присуствовале састанку достављају координационом тиму извештај са седнице који се затим прослеђује свим чланицама мреже и објављује на сајту.

Осим учешћа на састанцима Одбора, које су још активности чланица Мреже?
Учешћем у раду овог механизма, чланице се срећу једном до два пута годишње како би додатно унапредиле унутрашње механизме функционисања, али и размениле све релеванте информације у вези са својим радом. Такође, мрежа се састаје како би договорила заједнички наступ и/или дала заједничке предлоге на унапређење законских решења, као што је био случај у фебруару 2016, када су након састанка и разговора са стручњацима организације окупљене око Зелене столице послале Одбору предлоге измена и допуна закона из области заштите животне средине који су били у процедури Народне скупштине. Ови коментари су разматрани и од стране надлежног Министарства, и о њима је разговарано на седници Одбора на ком је Министарство представљало предлоге измене и допуне закона.

На који начин организација може да постане чланица ове мреже?
Мрежа је отворена за пријем нових чланица које испуњавају критеријум препознатог и ангажованог рада у области животне средине. Заинтересоване организације попуњавају онлине формулар, који координациони тим оцењује са аспекта испуњености критеријума о ангажовању и стручности у области животне средине и потом обавештава кандидате о пријему у чланство.

Categorised in:

This post was written by Марија Мутић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *