Чланице

Зелена столица преставља мрежу преко 50 невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине. Установљена је 5. јуна 2013. године на иницијативу седам организација цивилног друштва.