Milivoj Vrebalov

Milivoj Vrebalov je izabran za potpr edsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na konstitutivnoj sednici Skupštine, održanoj 22. juna 2012. godine.

Član je Demokratske stranke i član poslaničke grupe Izbor za bolju Vojvodinu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

 

Dužnosti u Skupštini

Rođen u Novom Bečeju 12. maja 1966. godine.

Diplomirao na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu – oblast finansija, računovodstva i bankarstva. Diplomirao u Beču na Joint Vienna Institute, kod mentora prof. dr Vladimir Gligorova sa temom “Public government and structural reforms”.

Godine 2004. izabran za odbornika u Skupštini opštine Novi Bečej ispred grupe građana a 2005. godine pristupa DS. Na izborima 2006. ispred LDP za predsednika opštine Novi Bečej, što je ponovio i na narednim izborima 2008. na ovim izborima je izabran i za pokrajinskog poslanika u Skupštini APV.

Aktivista Fonda Freidrich Naumann koji okuplja liberalno-demokratske partije i projektne kancelarije Zapadni Balkan – u Brisleu 2010. godine izabran na drugo mesto među liderima ovih partija u Evropi.

Oženjen, sa porodicom živi u Novom Bečeju.

Progresivan razvoj tehnologija i industrije praćen je, nažalost, promenom životnih uslova na zemlji, a samim tim su stvoreni i negativni uticaji na stanje životne sredine.

Imperativ dvadeset prvog veka je da zaštitimo ekologiju i svet oko sebe.

Naša zemlja ima veoma velike ekološke probleme. Oni su rezultat nemarnosti i nebrige prvo pojedinca prema sebi, a zatim i prema okolini.

Svest o uticaju čoveka na promene u prirodnom okruženju treba podići na viši nivo kako sadašnjim tako i budućim generacijama.

Danas, većina ljudske populacije živi u gradovima i mnogi imaju malo direktnog kontakta sa prirodom.

Kao veliki ljubitelj prirode, smatram da čovek treba da živi u skladu sa prirodom i skromno koristi prirodne resurse i ne remeti prirodnu ravnotežu.

Čovek bi trebalo da je odgovoran kako prema ljudima i društvu tako i prema prirodnom okruženju.