Mr Maja Sedlarević

Rođena je 8. aprila 1977. godine u Sremskoj Mitrovici.

Osnovnu školu i Srednju ekonomsku školu završila je u Sremskoj Mitrovici.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je na Katedri za srpski jezik i književnost i stekla zvanje diplomirane profesorke srpskog jezika i književnosti.

Takođe, završila je i jednogodišnje specijalističke akademske studije, Odsek “Medijska istraživanja i multikulturalnost”, u Novom Sadu, školske 2001/2002. godine.

Završila je postdiplomske studije Univerziteta u Novom Sadu, ACIMSI, odsek – Rodne studije, odbranom magistarske teze “Zastupljenost i uticaj žena u Skupštini AP Vojvodine u periodu 2000-2004. godina” stekla je titulu magistarke rodnih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Članica Lige socijaldemokrata Vojvodine je od 1997. godine.

Posle Kongresu LSV, održanog decembra 2012. godine, na prvoj sednici Glavnog odbora izabrana je za direktoricu Centra za edukaciju LSV. Članica je Predsedništva LSV.

Od oktobra 2004. do jula 2008. godine bila je poslanica Skupštine AP Vojvodine u prvom mandatu.

Posle izbora 2008. godine ponovo je izabrana za poslanicu Skupštine AP Vojvodine. Na konstitutivnoj sednici održanoj 16. jula 2008. godine, izabrana je za potpredsednicu Skupštine AP Vojvodine. U mandatnom periodu 2008-2012. bila je predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.

U ovom mandatu inicirala osnivanje Zelene poslaničke grupe u Skupštini APV.

U periodu 2008-2012. godina predstavljala AP Vojvodinu u Skupštini evropskih regija i bila članica Biroa AER-a.

Na izborima održanim 6. maja 2012. izabrana je, po treći put, za poslanicu u pokrajinskom parlamentu, predsednica je Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.

Članica je Ženske parlamentarne mreže i Zelene grupe poslanika Skupštine AP Vojvodine.

„Pitanje zaštite životne sredine moralo bi da bude na samom vrhu interesovanja donosioca odluka. Takođe, u vezi sa ovim moramo prevazići svoje stranačke i lične interese, ovo mora biti tema na kojoj ćemo svi zajedno raditi i postići konsenzus.“