dr Neven Cvetićanin

dr Neven Cvetićaninje rođen u Zadru, 1974. godine.

Srednju školu je završio u Herceg Novom, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na grupi za filozofiju, 1999. godine.

Bio je učesnik petooktobarskih događaja kao lider studenata iz Studentskog grada u Beogradu.

Magistrirao je 2003. godine na katedri za Istoriju filozofije i Političku filozofiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu sa temom iz savremene nemačke filozofije – „Praktična filozofija Karla Šmita“.

Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Građansko i antigrađansko shvatanje politike – odnos desnice, centra i levice u političkom polju Evrope“, odbranio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na katedri za Političku sociologiju 2007. godine.

Postdoktorske studije iz oblasti istorije i politike završio je u sezoni 2009/2010. godine u Škotskoj, odnosno Velikoj Britaniji, na Univerzitetu u Stirlingu.

Zaposlen je u Institutu društvenih nauka u Beogradu od 2005. godine i trenutno je u zvanju naučnog saradnika (docenta).

Član je Filozofskog društva Srbije.

Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku, a služi se i nemačkim.

Svira gitaru i rekreativno se bavi različitim sportovima.

O čemu je sve u Narodnoj Skupštini govorio i kako je glasao Neven Cvetićanin  možete pogledati OVDE.