Održana 11. sednica Odbora – Poglavlje 27

11. sednica Odbora za zaštitu životne sredine održana je u utorak 8. maja sa temom informisanja Odbora o statusu Pregovaračke pozicije i planu aktivnosti Pregovaračke grupe za Poglavlje 27. Na sednici odbora učestvovalo je 9 narodnih poslanika, a ispred mehanizma zelene stolice prisustvovali su Nataša Đereg (CEKOR), Tanja Petrović (MIS) i Predrag Momčilović (BOŠ).

Informacije o statusu pregovaračke pozicije i planu aktivnosti Pregovaračke grupe za Poglavlje 27 izneli su: Ivan Karić, državni sekretar u ministarstvu zaštite životne sredine i predsednik pregovaračke grupe 27, Biljana Filipović, pomoćnica ministra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i zamenica predsednika pregovaračke grupe 27 i Sandra Milićević Sperlić, sekretarka pregovaračke grupe 27. U prezentaciji koju su neki od članova Zelene stolice već imali priliku da vide na seminaru REC-a predstavljeni su izazovi i problemi, dosadašnje aktivnosti, plan budućeg rada, pozicije i dalja očekivanja od pregovora.

Glavni izazovi i problemi su: kvalitet i dostupnost informacija, nedovoljno definisane i podeljene nadležnosti, nedostatak strateškog i pravnog okvira, nepostojanje stabilnog sistema finansiranja (zeleni fond), uprkos svim ovim izazovima očekuje se da se za godinu, godinu i po dana kompletira pregovaračka pozicija.

Na sednici su predstavljene dosadašnje aktivnosti Pregovaračke grupe 27 kao i plan budućeg rada. Jedan od zaključak je da će sve kasniti usled promene u ministarstvu finansija, nedovoljne komunikacije i učešća ministarstva finansija. Očekuje se veće učešće Ministarstva finansija ali tek od septembra. Nakon završetka prezentacije narodni poslanici nisu imali nikakva pitanja. Predstavnici zelene stolice postavili su više pitanja vezana za finansiranje, zakočene otvorene projekte, kapacitete ministarstva i javnih institucija u oblasti zaštite životne sredine i pregovora sa EU, specifičnosti za pojedine delove poglavlja 27, uključivanje civilnog sektora u pregovore, funkcionisanju zelenog fonda, poverljivosti podataka u procesu pregovora.

Državni sekretar Ivan Karić pokušao je da odgovori na neka od pitanja, sve dok u jednom trenutku nije prekinut od strane članova Odbora sa naglaskom da sekretar treba da organizuje sastanak sa civilnim društvom a ne da se na sednici odbora troši vreme na pitanja koja nisu nužno u vezi sa dnevnim redom sednice, iako su pitanja pitanja postavljena od strane predstavnika Zelene stolice bila u sklopu diskusije na prvu tačku dnevnog reda.