15. sednica odbora

Na dnevnom redu petnaeste sednice odbora održane u ponedeljak 4. oktobra nalazio se predlog Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Sednici su u ime mreže Zelena stolica prisustvovale Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine i Asja Francisti iz Mladih istraživača Srbije.

Na sednici, pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine, Aleksandra Imiširagić Đurić, predstavila je predlog Zakona. Jedan od glavnih ciljeva njegovog donošenja jeste unapređenje sistema zaštite od buke i primena mera zaštite, kao i usklađivanje sa direktivama Evropske unije, predviđenih Poglavljem 27.  Zakon i prateća podzakonska akta su velikim delom preneli obaveze iz Direktive 2002/49/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini, a osnovni cilj donošenja novog Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini je potpuno usklađivanje ove oblasti sa Direktivom 2002/49/EZ.

Osim što će se novim zakonom preciznije definisati sama buka, njeni potencijalni izvori i granične vrednosti, ujedno se predviđa i pristup javnosti svim relevantnim informacijama vezanim za buku i merama zaštite. Poseban fokus biće na zaštiti od buke iz ugostiteljskih objekata, uz proširivanje ovlašćenja nadležnih institucija da sprovode mere zaštite. Nadležnosti u ovoj oblasti deliće se između Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, pokrajinskih institucija i lokalnih samouprava. Zakon propisuje i izradu strateških karti buke, akustično zoniranje i utvrđivanje načina korišćenja tih područja.

Predstavnica Zelene stolice, Ivana Jovčić, ukazala je na propust u Čanu 39, koji ne definiše sankcije za lokalne samouprave koje ne dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnje izveštaje o monitoringu buke, što je bio čest problem i u okviru zakona koji je trenutno na snazi.

U diskusiji je učestvovao poslanik Gojko Palalić. Članice i članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati predlog Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Čitav tok sednice sa prezentacijom možete pogledati OVDE.