17. sednica Odbora

Sedamnaesta sednica odbora za zaštitu životne sredine održana je 8. novembra 2021. godine. Na dnevnom redu su bili Predlozi zakona o biocidnim proizvodima i o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koje je podnela Vlada. Sastanku je prisustvovala Veselina Pelagić u ime mreže Zelena stolica.

Zakoni

Zakone je obrazlagala pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić. U vezi sa Zakonom o biocidnim proizvodima ona je bliže približila ovaj Zakon. Zakon o biocidnim proizvodima predstavlja još jedan Zakon u nizu u kom Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo sa evropskim. Ključni zadatak Zakona je da se na tržištu Srbije ne nađu biocidni proizvodi koji imaju negativne efekte na zdravlje životinja i ljudi i zaštite životne sredine. Ovaj Zakon obavezuje da proizvodi koji sadrže biocidne supstance moraju biti propisno obeleženi. Na ovaj način se podiže i svest potrošača o biocidnim proizvodima. Zakon ima 15 poglavlja. On preuzima listu aktivnih supstanici koje su dozvoljene u EU. Takođe uređuje se i negativna lista aktivnih supstanci koji se ne mogu koristiti na teritoriji Srbije. Supstance i biocidni proizvodi koji se ne nalaze na ovoj listi mogu se koristiti samo u naučnoistraživačke i eksperimentalne svrhe. Zakon takođe definiše obeležavanje, oglašavanje, bezbednostni list i klasifikaciju pakovanja. Biocidni proizvodi su neophodni za kontrolu organizama koji su štetni za zdravlje ljudi. Imaju široku upotrebu našim životima. Njihova upotreba je veoma važna tokom pandemije Sars-Cov 2. Oni se koriste za dezinfekciju vode i površina, zaštitu drveta, održavanje higijene, suzbijanje glodara i insekata i u drugim situacijama. U izveštaju za poglavlje 27 Evropska komisija je navela da je potrebno i dalje usaglašavanje Zakona sa evropskim zakonodavstvom. Zako će doprineti veću kontrolu aktivnih supstanci, bezbednost potrošača, unapređenju trgovinske razmene, konkuretnost naše privrede i spremnost na sprovođenje evropskih pravila u ovoj oblasti.

Govoreći o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine gospođa Imširagić Đurić je navela da se menjaju samo dva člana. Mi moramo da menjamo ovaj Zakon jer rokovi koji su u njemu navedeni su prošli. Mi takođe treba da usaglasimo taj Zakon sa novom direktivom EU. Od januara krećemo da radimo na novom Zakonu o IPCC. Ovim izmenama je predviđena promena članova 9. i član 34. U članu 34. se menja rok koji sada važi za postojeće pogone do 31.12. 2024 godine. Ova godina je drfinisana i poglavljem 27 i našom pregovaračkom pozicijom. Produžavamo rok za Integrisane dozvole po podnetim zahtevima. Usaglašava se i tranzicioni period. Mnogobrojni zahtevi nisu bili kompletni i onda nisu mogli da idu u dalju proceduru. Radi se o najkomleksnijinoj dozvoli koja zahteva da sve prethodne dozvole budu izdate. Dešavalo nam se da fali po neka dozvola i da onda dokumentacija nije kompletna. Poslednji rok je istekao 2020. Godine pa ga sada produžavamo na 2024.

Članovi Odbora prihvatli su, u načelu, Predlog zakona o biocidnim proizvodima kao i Predlog zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jasmina Karanac, Olja Petrović, Akoš Ujhelji, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Nevenka Kostadinova, Marija Todorović, Jelena Obradović, Vladimir Grahovac i Aleksandar Jugović

Kompletan snimak sednice možete pogledati OVDE

Putni troškovi za članove Zelene stolice obezbeđeni su iz EKO-SISTEM programa podrške reformama u životnoj sredini