22. maj – Međunarodni dan biodiverziteta

22. maj su Ujedinjene nacije proglasile za Međunarodni dan biodiverziteta (biološke raznovrsnosti) kako bi se najširoj javnosti ukazalo na značaj i neophodnost zaustavljanja opadanja broja biljnih i životinjskih vrsta, kao i očuvanja različitih ekosistema.