22. мај – Међународни дан биодиверзитета

22. мај су Уједињене нације прогласиле за Међународни дан биодиверзитета (биолошке разноврсности) како би се најширој јавности указало на значај и неопходност заустављања опадања броја биљних и животињских врста, као и очувања различитих екосистема.