Az ökológia háttérbe van szorítva Szerbiában – Elvira Kovács

A Zöld parlamenti csoport egy arra irányuló próbálkozás, hogy a képviselők párthovatartozástól függetlenül közös értékeket és célokat képviseljenek. Mi tudná biztosítani a csoport fennmaradását és hatékony működését?

Amikor egy nem formális csoportba sok képviselő tömörül a legkülönbözőbb pártokból, nem egyszerű hatékonynak, láthatónak és hasznosnak lenni, főleg nem hosszabb ideig. Úgy gondolom, hogy már az első lépésben el kell felejteni a pártkülönbségeket és egységes állást foglalni néhány közös cél érdekében, amelyekért kiállunk és aktívan is lobbiznunk értük. Másrészt egy ilyen csoport jó működése érdekében rendkívül fontos megbeszélni, hogy ki koordinálja, valamint azt, hogy kinek, mikor, mi a feladata.

A választópolgárok körében, és sajnos sok politikus között is, az ökológia egy olyan terület, ami csak akkor kerülhet napirendre miután megoldódik az összes többi probléma. Az Önök programjában mekkora fontossággal bír a zöld politika?

Természetes, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja azokat a gazdaságserkentő intézkedéseket, amelyek csökkentik a munkanélküliséget, fejlesztik a kis- és középvállalkozásokat, serkentik a külföldi tőke beáramlását, valamint a fejlett termelési technológiák alkalmazását.

Vajdaságban az élelmiszergazdaságban olyan meghatározó erőforrásokkal rendelkezünk – termőföld, termelési hagyomány, nagy munkakultúrájú népesség, korszerű termelési technológiák alkalmazása – amelyek hosszútávon is versenyképes termelést tudnak biztosítani.

A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek összhangban vannak az idevonatkozó nemzetközi normákkal és egyezményekkel. E célból sürgeti a Vajdaság, és egész Szerbia ökológiai egyensúlyának megőrzésében érdekeltek együttműködését, az erre vonatkozó egyezmények kidolgozását, aláírását és betartását.

Támogatjuk az önkormányzatoknak alárendelt környezetvédelmi hatóság felállítását, amely hatékonyan ellenőrzi környezetünk minőségét, és hathatósan őrködik a környezetvédelmi normák betartása felett.

DSC_1871

 

Mely célokat kellene a Zöld parlamenti csoportnak kitűznie azonnal, és mely tevékenységeket tekinti nélkülözhetetleneknek, de megvalósíthatóaknak? 

A Zöld parlamenti csoport első látható tevékenysége mindenképpen a konkrét környezetvédelmi intézkedések szorgalmazása kellene, hogy legyen, mint amilyenek a szelektív szemétgyűjtés és a hulladékfeldolgozás sürgős bevezetése.

Természetesen nyilvánosan is támogatnunk kell azoknak a civil szervezeteknek a tevékenységét, amelyek felelősségteljesen felvállalják a környezetvédelmi problémákat. Egy aktív környezetvédelmi magatartásforma kialakításához tárgyalnunk kell az ökológiai nevelés népszerűsítésének és kiterjesztésének támogatásáról egészen kicsi kortól az életünk végéig, az ismeretterjesztésben pedig maximálisan ki kell használnunk a tömegtájékoztatás nyújtotta lehetőségeket.

Európa ma hogyan kezeli a zöldeket?

A zöld politika vagy a zöld ideológia alapja az ökölógia és a fenntartható gazdaság, célja pedig a környezeti szempontból fenntarható társadalom létrehozása. Egyesek, főleg a különféle európai zöld pártok tagjai, ezt az ideológiát más, klasszikus ideológiák (konzervatizmus, liberalizmus és szocializmus) alternatívájának tartják, míg a hagyományos ideológiák követői a zöldekre úgy tekintenek, mint az egyik változatukra. A zöld pártok általában baloldaliak, a balközépbe sorolhatók. Az Európa Tanács Parlamentáris Közgyűlésében, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjeként az Európai Néppárt frakciójához tartozom, a zöld pártok a szocialisták alfrakciójához tartoznak.

pictures

A politikában gyakran szükség van kompromisszumokra. Mely, a zöld politikával kapcsolatos ötleteket nem hajlandó feladni? 

Úgy gondolom, hogy sajnos az ökológiai kérdések még mindig háttérbe vannak szorítva Szerbiában és nem szerepelnek a politikai prioritások között, de remélem, hogy a közeljövőben a helyzet javulni fog. Annak ellenére, hogy ez egy igen széleskörű csoportosulás, nem hiszem, hogy a Zöld parlamenti csoport keretein belül nagyobb nézeteltérésre kerülne sor a különböző pártok képviselői között, és bízom benne, hogy nem mutatkozik majd szükség arra, hogy bárki is feladja a saját elképzeléseit, ötleteit.

Nataša Ristić