Четврта седница Одбора за заштиту животне средине

На седници Одбора за заштиту животне средине, одржанoj 28. фебруара, размотрен је Предлог закона о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту и Предлог закона о потврђивању Доха Амандмана на Кјото протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе, које је поднела Влада.

IMG_20170228_110748

У вези прве тачке дневног реда, Предлога закона о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту, вд директор Управе за шуме Саша Стаматовић известио је Одбор да се ради о потврђивању Конвенције која Србији даје могућност учешћа у раду Европског шумарског института у делу и обиму који се односи на државе које нису пуноправне чланице ЕУ. На седници је речено да се извршавањем Конвенције о Европском шумарском институту не стварају финансијске обавезе за Републику Србију, те да за извршење није потребно издвојити средства из буџета Републике Србије. Након образложења чланови Одбора су одлучили да предложе Народној скупштини да прихвати Предлог закона, а известилац Одбора на седници Народне скупштине биће председник Одбора за заштиту животне средине.

Друга тачка дневног реда је била Предлог закона о потврђивању Доха Амандмана на Кјото протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе који је образложила је Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене из Министарства пољопривреде и заштите животне средине. По њеним речима Србија овим амандманом неће имати додатне обавезе у вези смањења ГХГ гасова, али ће имати већи легитимитет за коришћење средстава везане за климатску политику. Суштина ратификације овог Доха амандмана  је прихватање наставка механизма Кјото протокола. Предлог је, такође, прихваћен без расправе.

У наставку седнице председник Одбора Бранислав Блажић, члановима је образложио Информацију о састанку председника Одбора са представницима Одбора Скупштине АП Војводина за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Чланови Одбора усагласили су се са предлогом председника да се једна од следећих седница одржи у Новом Саду, на којој би се разменила искуства двају одбора и договарало о заједничком деловању у области заштите животне средине.

Седници је председавао председник Одбора др Бранислав Блажић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора Иван Карић, Ивана Николић, Радослав Цокић, Ненад Милић, мр Горан Чабради, Дејан Николић, Борка Грубор, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, Ивана Стојиљковић, Борисав Ковачевић, Јасмина Каранац, Владимир Петковић и Соња Влаховић. Седници су присуствовали и представници невладиних организација Владимир Јовановић (УНЕКООП, Параћин), Гордана Брун (Школа за опстанак) и Оливера Кикановић (Унија еколога Подриње)  кроз механизам  „Зелене столице“.

Извештај припремио Владимир Јанковић и Секретаријат мреже Зелена столица