Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 28. februara, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu i Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, koje je podnela Vlada.

IMG_20170228_110748

U vezi prve tačke dnevnog reda, Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, vd direktor Uprave za šume Saša Stamatović izvestio je Odbor da se radi o potvrđivanju Konvencije koja Srbiji daje mogućnost učešća u radu Evropskog šumarskog instituta u delu i obimu koji se odnosi na države koje nisu punopravne članice EU. Na sednici je rečeno da se izvršavanjem Konvencije o Evropskom šumarskom institutu ne stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju, te da za izvršenje nije potrebno izdvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije. Nakon obrazloženja članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona, a izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine biće predsednik Odbora za zaštitu životne sredine.

Druga tačka dnevnog reda je bila Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime koji je obrazložila je Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Po njenim rečima Srbija ovim amandmanom neće imati dodatne obaveze u vezi smanjenja GHG gasova, ali će imati veći legitimitet za korišćenje sredstava vezane za klimatsku politiku. Suština ratifikacije ovog Doha amandmana  je prihvatanje nastavka mehanizma Kjoto protokola. Predlog je, takođe, prihvaćen bez rasprave.

U nastavku sednice predsednik Odbora Branislav Blažić, članovima je obrazložio Informaciju o sastanku predsednika Odbora sa predstavnicima Odbora Skupštine AP Vojvodina za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Članovi Odbora usaglasili su se sa predlogom predsednika da se jedna od sledećih sednica održi u Novom Sadu, na kojoj bi se razmenila iskustva dvaju odbora i dogovaralo o zajedničkom delovanju u oblasti zaštite životne sredine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Branislav Blažić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivan Karić, Ivana Nikolić, Radoslav Cokić, Nenad Milić, mr Goran Čabradi, Dejan Nikolić, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac, Vladimir Petković i Sonja Vlahović. Sednici su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija Vladimir Jovanović (UNEKOOP, Paraćin), Gordana Brun (Škola za opstanak) i Olivera Kikanović (Unija ekologa Podrinje)  kroz mehanizam  „Zelene stolice“.

Izveštaj pripremio Vladimir Janković i Sekretarijat mreže Zelena stolica