Ciljevi održivog razvoja – 9. sednica Odbora

Devete sednica odbora za zaštitu životne sredine održana je 07.03.2018. godine u Domu Narodne skupštine.Predsednica odbora Ivana Stoiljković u uvodnom obraćanju pozdravila je sve prisutne članove odbora i predstavnike Zelene stolice i iznela dnevni red sednice. Prva tačka sednice je bila Informisanje odbora o ciljevima održivog razvoja, a druga Razno.

Zatim se svim prisutnima obradila narodna poslanica Nada Lazić, članica Fokus grupe koja je formirana radi kontrole Parlamenta u procesu implementacije ciljeva održivog razvoja propisanih Agendom 2030. Upoznala je članove odbora sa Ciljevima održivog razvoja, koji sadrži 17 ciljeva i 169 podciljeva.

Ciljevi održivog razvoja (COR) Agende 2030 zvanično su stupili na snagu 1. januara 2016. nakon usvajanja rezolucije na UN samitu u septembru 2015. Radi se o globalnoj razvojnoj agendi za period nakon 2015. Poslanica Lazić je istakla da su sveobuhvatni ciljevi održivog razvoja socijalni i ekonomski razvoj, usklađen sa zaštitom i unapređenjem životne sredine i da je neophodna međusobna saradnja institucija radi ostvarenja Ciljeva. Zatim je poslanica Nada Lazić nabrojala svih 17 ciljeva (Svet bez siromaštva; Svet bez gladi; Dobro zdravlje; Kvalitetno obrazovanje; Rodna ravnopravnost; Čista voda i sanitarni uslovi; Dostupna i obnovljiva energija; Dostojanstven rad i ekonomski rast; Industrija, inovacije i infrastruktura; Smanjenje nejednakosti; Održivi gradovi i zajednice; Odgovorna potrošnja i proizvodnja; Akcija za klimu; Život pod vodom; Život na zemlji; Mir, pravda i snažne institucije; Partnerstvom do cilja) i objasnila svaki od njih. Naglasila je da Vlada treba zvanično da usvoji ciljeve održivog razvoja i da o tome treba da se izjasne i poslanici. Parlament bi trebao da zahteva od Vlade Izveštaje o sprovođenju ciljeva održivog razvoja.

Predsednica odbora Ivana Stoiljković je zaključila da je zadatak Parlamenta rad sa javnošću i da je to jako bitno pitanje. I da bi za početak trebalo da se radi na popularizaciji ove teme.

Ispred Zelene stolice sednici su prisustvovale: Zagorka Stević Gojkov, Kapilar; Gordana Brun, Škola za opstanak i Danica Dabić, Centar za istraživačke i razvojne projekte „EcoDev”.

Zagorka Stević Gojkov je istakla da je održivi razvoj opredeljuća orijentacija i smer razvoja Republike Srbije, još od 1996. godine kada je usvojen Prostorni plan Republike Srbije 1996-2010 kao i sva ostala strateška dokumenta (preko sto): Vodoprivredna osnova Republike Srbije 2002-2021, Strategija regionalnog razvoja 2007-2012, Nacionalna strategija privrednog razvoja 2006-2012, Nacionalna strategija održivog razvoja 2008-2017, Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara 2012-2020 i tako dalje, kao i svi proistekli zakonski i podzakonski akti u korelaciji sa ovim krovnim dokumentima. Pitanje jeste kreiranje međusobne saradnje tako da svaka strana razume da bez one druge nema dobrog rešenja. Strateški planovi razvoja jesu prvenstveno smernice za demokratizaciju rada vlade koja podrazumeva odgovornost, profesionalnost i napuštanje starih obrazaca suprotstavljenog dijaloga. Uslov je promena politike vlasti, saradnja unutar vlasti, između odelenja jednog ministarstva, različitih ministarstava, parlamenta i vlade itd. Ostvarivati ciljeve održivog razvoja jeste razumevanje da su problemi zajednički, međusobno integrisani i da se do rešenja dolazi otvorenim ravnopravnim dijalogom.

Gordana Brun navodi da Srbija ima Strategiju razvoja obrazovanja do 2020, ali da je ne sprovodi u oblasti zaštite životne sredine i da nam predstoji njena reforma. Potrebno je promeniti filozofiju življenja, da su škole vodiči za život i da treba da se vratimo prirodi. Da predlog ekoškoli treba da bude način življenja, a ne da bude puka teorija već da se sprovodi svakodnevno.

Danica Dabić,ispred EcoDev-a, je prisustvovala sednici i tom prilikom skrenula pažnju na održivi turizam i cirkulanu ekonomiju. Da je prvi cilj nedavno usvojene Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine je održiv ekonomski, ekološki i socijalni razvoj turizma u Republici Srbiji. Istakla je značaj saradnje svih institucija sa nadležnim resorom za turizam kako bi se postigli ciljevi, naročito po pitanju energetike, životne sredine i infrastrukture jer je to multidisciplinarna oblast. Naročito je važno da država pomogne povoljnim kreditima ili bespovratnim sredstvima iz fondova da se postignu standardi energetske efikasnosti kod ugostiteljskih objekata. Da se Tranzicija ka unapređenoj cirkularnoj ekonomiji u EU se sprovodi kroz tzv. „paket za cirkularnu ekonomiju“ koji je Evropska komisija usvojila krajem 2015. „Paket“. Kako bi se zatvorio krug životnog ciklusa proizvoda, ovaj paket mera obuhvata i Akcioni plan koji treba da podrži principe cirkularne ekonomije u svakom koraku lanca vrednosti od proizvodnje do potrošnje. Očita je neposredna sinergija sa EU ciljevima koji se odnose na klimu i energetiku i usvojen paket mera kroz dokument „Čista energija za sve Evropljane“ i koji Srbija treba da sprovede“