Dodatak o biodiverzitetu

Prema istraživanjima Evropske agencije za životnu sredinu većina stanovnika Evropske unije je čula za reč biodiverzitet, ali samo 35 odsto njih je reklo da zna šta biodiverzitet znači. Zahvaljujući podršci projekta “Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet” koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ ORF BD), Sekretarijat Zelene poslaničke grupe je u saradnji sa dnevnim listom Danas napravio dodak u kome su predstavljeni primeri i studije iz oblasti  Biodiverzitet-dodatak