Документа и материјали

preuzeto sa http://www.b92.net

preuzeto sa http://www.b92.net

 

 

Закон о заштити животне средине Републике Србије

Закон о процени утицаја на животну средину Републике Србије

Директива ЕУ о процени утицаја на животну средину

 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину Републике Србије

Директива ЕУ о стратешкој процени утицаја на животну средину

 

Закон о потрђивању Архуске конфенције Републике Србије

Директива ЕУ о приступу јавности информацијама иy области животне средине

Директива ЕУ о учешу јавности у одлучивању о питањима која се тичу животне средине

 

Очување дивље флоре и фауне

Logo-za-homepage

 

preuzeto sa http://otkacenaplaneta.wordpress.com/tag/biblioteka/

preuzeto sa http://otkacenaplaneta.wordpress.com/tag/biblioteka/

 

ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА – ИЗВЕШТАЈ 2012 – Агенција за заштиту животне средине

НАДЛЕЖНОСТ И КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРИМЕНУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РАДНА ГРУПА ЖИВОТНА СРЕДИНА – АНАЛИЗЕ И ПРЕПОРУКЕ

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О ИЗВЕШТАВАЊУ О АМБАЛАЖИ И АМБАЛАЖНОМ ОТПАДОМ

 

БАЗА ПОДАТАКА ЕКОЛОШКИХ УДРУЖЕЊА, ПОКРЕТА, ДРУШТАВА, НАУЧНИХ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  V  ИЗДАЊЕ (извор: ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ОЏAKA, www.epodzaci.org)

АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА О ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА И ПРИМЕНЕ ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗЗС У СРБИЈИ

Ре-ЕНЕРГИЈА – ОДРЖИВО ЕНЕРГЕТСКО УПРАВЉАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ Е-ОТПАДОМ У СРБИЈИ

ОЦД И ПОЛИТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ

ПРЕПОРУКЕ НАЦИОНАЛНОГ КОНВЕНТА О ЕУ – ЖИВОТНА СРЕДИНА

ВОДИЧ КРОЗ ЕУ ПОЛИТИКЕ – ЖИВОТНА СРЕДИНА

ВОДИЧ КРОЗ ЕУ ПОЛИТИКЕ – ЕНЕРГЕТИКА

НИП – УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА

МОНТЕНЕГРО НЕГОТИАТИНГ ФРАМЕВОРК

ПРИРУЧНИК ЗА МЕ��УО����ТИНСКУ САРАДЊУ У УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ (Стална конференција градова и општина)