Екологија је маргинализована у Србији – Elvira Kovács

Зелена посланичка група је јединствен покушај да се посланици независно од политичке групације окупе око заједничких идеја и циљева. Шта би овој групи могло да обезбеди трајност и могућност истинског деловања у Парламенту?
Када имате неформалну групу у којој се окупило мноштво народних посланика из најразличитијих странака није лако бити ефикасан, видљив и успешан, поготово у дужем периоду. Сматрам да је као први корак неопходно да се забораве страначке разлике, да се ускладимо око неколико заједничких циљева на којима ћемо радити и да будемо врло активни у лобирању за постизање истих. С друге стране за добро функционисање овакве групе је врло важан договор и око координатора или координаторке групе, као и око тога шта је чији задатак и када се те улоге ротирају.
У свести многих грађана, нажалост и многих политичара, екологија је још увек област која би могла да дође на ред тек када се реше сви други проблеми. Како је у Вашој политичкој агенди позиционирана зелена политика?
Наравно да се и Савез војвођанских Мађара залаже за даље мере за поспешивање привреде које ће смањити незапосленост, помоћи малим и средњим предузећима, стимулисати прилив страног капитала и примену развијених производних технологија.У војвођанској прехрамбеној индустрији располажемо ресурсима – плодно земљиште, производне традиције, радна снага са радном културом, примена савремених производних технологија – који дугорочно могу обезбедити конкурентно способну производњу.Савез војвођанских Мађара подржава еколошке мере које су у складу са важећим међународним нормама и споразумима. У том циљу пожурујемо сарадњу заинтересованих странака у сачувању еколошке равнотеже Војводине, па и целе Србије, као и израду, потписивање и спровођење споразума усмерених на то.
Подржавамо успостављање еколошких власти које су подређене самоуправама и које ефикасно контролишу квалитет околине и делотворно надзиру спровођење норми за очување животног окружења.
DSC_1871Које циљеве би Зелена посланичка група могла одмах да постави, и које активности видите као неопходне, али и реалне?Као један од првих видљивих активности Зелене посланичке групе сматрам увођење конкретних еколошких мера, као што су на пример селективно сакупљање и прерада отпада.Наравно треба и јавно да подржимо активности невладиних организација које раде на решавању проблема заштите околине. Ради изградње активног односа према заштити животне средине треба да разговарамо и о промоцији и проширивању еколошког васпитања од малих ногу па до краја живота, а за ову врсту едукације морамо максимално искористити и могућности које пружају средства јавног информисања.

Како Европа данас третира зелене?

Темељи зелене политике или зелене идеологије су екологија и одржива привреда, а основни циљ је стварање еколошки одрживог друштва. Неки, углавном чланови разних Зелених странака или партија у Европи, сматрају да је то алтернатива класичним идеологијама као што су конзерватизам, либерализам или социјализам, док са друге стране заговорници традиционалних идеологија обично на зелене гледају као на једну од њихових варијација. Зелене странке се углавном смештају међу политичку левицу, чак и у леви центар. После вишегодишњег искуства у раду Парламентарне скупштине Савета Европе, где као народна посланица Савеза војвођанских Мађара припадам политичкој групи Европске народне партије, могу рећи да су тамо представници странака зелених сврстани у подгрупу социјалиста.

pictures

 

У политици су често неопходни компромиси. Од којих идеја везаних за зелену политику не бисте били спремни да одустанете?

Сматрам да су питања екологије на жалост још увек маргинализована у Србији и да нису високо на политичкој агенди, али се надам да ће у блиској будућности тамо доспети. Иако је политички спектар чланства врло широк, не очекујем да ће у оквиру Зелене посланичке групе доћи до већег разилажења између народних посланика и посланица из различитих политичких опција и да неће бити потребе да било ко од нас одустане од својих принципа и идеја.

Наташа Ристић