EУ предлаже методологију за утврђивање колико су производи зелени

Европска комисија предложила је методологију којом ће компаније мерити колико су њихови производи “зелени” и какав је њихов утицај на животну средину и о томе обавештавати потрошаче.

У свету, како наводи Комисија, има више од 400 еколошких ознака производа, као и 80 методологија за утврдјивање да ли је и колико неки производ “зелен”.

Према недавном истраживању, готово половина потрошача у Европској унији (48%) збуњена је мноштвом еколошких информација и различитих сертификата производа на тржишту, пренео је данас Еурактив Србија.

Трогодишњи период тестирања почеће након што Европска комисија усвоји мишљење а циљ је развој специфичних правила и одредница за “зелене” производе, лакша примена метода за утврђивање еколошког утицаја и оцена различитих система усаглашености и верификације. Комисија ће оценити и различите стратегије давања “зелених” акредитива за производе и организације.

Како наводи Комисија, након трогодишњег тестирања методологије, биће преиспитини резултати и одлучено о даљим акцијама.

Како би подстакли одрживи раст, морамо да осигурамо да се за већину еколошких и производа који настају ефикасним трошењем ресурса зна на тржишту и да су препознатљиви. Пружањем поузданих и упоредивих инфомрација о еколошким ефектима производа и организација грађанима дајемо могућност избора. А помажући компанијама да ускладе методе, смањујемо им трошкове и административне препреке”, истакао је европски комесар за животну средину Јанез Поточник, пренео је EuroActiv.rs.