Imenovani koordinatori Grupe i određeni glavni prioriteti

U zgradi Narodne skupštine, 10. marta održan je drugi sastanak članova i članica Zelene poslaničke grupe.

Prisutnima su predstavljeni ključni zaključci sa seminara koji je održan u Babama od 27-28. februara, a cilj sastanka bio je dogovor oko koordinacije daljeg rada, kao i odabir koordinatora za period od šest meseci.

Za koordinatore ZPG u periodu mart-avgust 2015. godine izabrani su Mirjana Đoković, Nada Lazić i Dejan Radenković. Nadležnosti koordinacionog tima su zakazaivanje sastanaka, predlaganje i koordinacija aktivnosti, sastanci sa zainteresovanim pojedincima i organizacijama, obraćanje javnosti uz saglasnost članova i članica grupe. Mandat svakog koordinacionog tima je 6 meseci, a prilikom kandidovanja mora se voditi računa o rodnom balansu.

Dogovoreno je da iako postoje tri tematske celine kojima Grupa želi da se bavi tokom svog mandata, da se članovi grupe ne dele u pojedinačne tematske gurpe pri radu, već da učestvuju u svim grupama. Svaki od tri koordinatora će biti zadužen za po jednu tematsku gurpu.

Kako je veoma izvesno da cela Grupa neće uvek biti u mogućnosti da se zajednički izjasni o nekoj temi, predloženo je i usvojeno da se u daljim aktivnostima nađe najmanji zajednički sadržilac ispred cele grupe i dogovoreno da Grupa zajednički nastupa kada su zakoni u pitanju.

drugi sastanak.2

Predložene tematske aktivnosti Grupe u narednom periodu su:
– Imajući u vidu da je jedna od tema kojom Grupa želi da se bavi pitanje pošumljenosti Srbije i pošumljavanja, dogovoreno je da grupa može zajednički da podnese amandman kojim bi se tražilo od nadležnog ministarstva da se uradi karta erozije u Srbiji.
– Takođe, predloženo je da Grupa inicira javno slušanje na temu prikupljenih sredstava od inspekcijskih službi na lokalnom nivou.
– Razumejući važnost Poglavlja 27 postavljeno je pitanje šta bi Grupa mogla da radi po ovom pitanju, odnosno da li da radi sa Odborom za zaštitu životnu sredinu i Odborom za evropske integracije ili da radi otvoreno sa javnošću. Jedan od predloga je bio i da kako su pojedini članovi Grupe istovremeno i članovi Odbora za zaštitu životne sredine da neke od inicijativa Grupe mogu da se usaglase i kao inicijative Odbora. Dogovoreno je da bi Grupa mogla da inicira jedan skup na temu „Šta je Poglavlje 27?” i da bi to mogla da bude tema sastnka sa NVO, odnosno nastavak prakse održavanja otvorenih vrata sa predstavnicima civilnog sektora.
– ZPG je spremna da predloži organizaciju skupa o predpristupnim fondovima i pitanjima kapaciteta za pisanje projekata na koji bi pozvali nadležno Ministarstvo, ali i Kancelariju za evropske integracije, lokalne samouprave, predstavnike akademske zajednice…

Ovim sastankom i izborom koordinacionog tima Zelena poslanička grupa dobija formu i čvrsto verujemo u to i efikasnost u radu.