Именовани координатори Групе и одређени главни приоритети

У згради Народне скупштине, 10. марта одржaн је други састанак чланова и чланица Зелене посланичке групе.

Присутнима су представљени кључни закључци са семинара који је одржан у Бабама од 27-28. фебруара, а циљ састанка био је договор око координације даљег рада, као и одабир координатора за период од шест месеци.

За координаторе ЗПГ у периоду март-август 2015. године изабрани су Мирјана Ђоковић, Нада Лазић и Дејан Раденковић. Надлежности координационог тима су заказаивање састанака, предлагање и координација активности, састанци са заинтересованим појединцима и организацијама, обраћање јавности уз сагласност чланова и чланица групе. Мандат сваког координационог тима је 6 месеци, а приликом кандидовања мора се водити рачуна о родном балансу.

Договорено је да иако постоје три тематске целине којима Група жели да се бави током свог мандата, да се чланови групе не деле у појединачне тематске гурпе при раду, већ да учествују у свим групама. Сваки од три координатора ће бити задужен за по једну тематску гурпу.

Како је веома извесно да цела Група неће увек бити у могућности да се заједнички изјасни о некој теми, предложено је и усвојено да се у даљим активностима нађе најмањи заједнички садржилац испред целе групе и договорено да Група заједнички наступа када су закони у питању.

drugi sastanak.2

Предложене тематске активности Групе у наредном периоду су:
– Имајући у виду да је једна од тема којом Група жели да се бави питање пошумљености Србије и пошумљавања, договорено је да група може заједнички да поднесе амандман којим би се тражило од надлежног министарства да се уради карта ерозије у Србији.
– Такође, предложено је да Група иницира јавно слушање на тему прикупљених средстава од инспекцијских служби на локалном нивоу.
– Разумејући важност Поглавља 27 постављено је питање шта би Група могла да ради по овом питању, односно да ли да ради са Одбором за заштиту животну средину и Одбором за европске интеграције или да ради отворено са јавношћу. Један од предлога је био и да како су поједини чланови Групе истовремено и чланови Одбора за заштиту животне средине да неке од иницијатива Групе могу да се усагласе и као иницијативе Одбора. Договорено је да би Група могла да иницира један скуп на тему „Шта је Поглавље 27?” и да би то могла да буде тема састнка са НВО, односно наставак праксе одржавања отворених врата са представницима цивилног сектора.
– ЗПГ је спремна да предложи организацију скупа о предприступним фондовима и питањима капацитета за писање пројеката на који би позвали надлежно Министарство, али и Канцеларију за европске интеграције, локалне самоуправе, представнике академске заједнице…

Овим састанком и избором координационог тима Зелена посланичка група добија форму и чврсто верујемо у то и ефикасност у раду.