Implementirajmo Zelenu agendu

Lidija Radulović je projektna koordinatorka u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo. U Fondaciji je zadužena za razvoj i implementaciju različitih programa, sa posebnim fokusom na oblasti zaštite životne sredine, održivo korišćenje energije i klimatske promene. Ona je odgovorila na naša pitanja povodom obeležavanja 10 godina od uspostavljanja mehanizma “Zelena stolica”.

Deo je koordinacionog tima Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe i mehanizma Zelena stolica u okviru saradnje sa Narodnom skupstinom Republike Srbije, kao i koordinatorka Radne grupe 15 Energetika Nacionalnog konventa o EU.

  1. Čime bi se sve pohvalili da je vaša organizacija uradila u prethodnom periodu?

Ove godine Fondacija BFPE za odgovorno društvo puni 20. godina postojanja što označava jedan veliki jubilej za nas. Kroz sve ove godine trudili smo se da kontinuirano doprinosimo razvoju politika odgovornog društva sa fokusom na uključivanje građana i građanki u procese donošenja odluka. Jedna od inicijativa na koje smo ponosni jeste i razvoj mehanizma „Zelena stolica“ koji već 10 godina doprinosi da politike zaštite životne sredine stavi u centar društvenog dijaloga. Ovaj mehanizam je još 2016. godine u istraživanju Otvorenog parlamenta prepoznat kao dobar primer prakse saradnje Narodne skupštine sa civilnim društvom, nakon čega ga je veliki broj međunarodnih aktera isticao u izveštajima o radu parlamenta.

  1. Čime je Zelena stolica doprinela vašoj organizaciji i lokalnoj zajednici u kojoj delujete?

Kroz učešće u radu Zelene stolice imali smo prilike da budemo deo i učestvujemo u iniciranju brojnih javnih slušanja u okviru parlamenta, kao da kontinuirano vršimo monitoring rada Odbora za zaštitu životne sredine. Kroz ovaj mehanizam smo imali prilike da otvorimo rad parlamenta prema građanima i građankama i motivišemo ih da se uključe u kreiranje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite životne sredine. Zelena stolica je mesto koje je omogućilo brojnim organizacijama da probleme sa kojima se susreću u njihovoj lokalnoj zajednici podele sa narodnim poslanicima i predstavnicima ministarstva na sednicama Odbora.

  1. Koji su najveći izazovi sa kojima se susrećete?

Jedan od najvećih izazova sa kojima se ovaj mehanizam susreće jeste njegova uloga u radu parlamenta i parlamentarnoj diskusiji uopšte. Pored toga, na lokalnom nivou se susrećemo sa mnogobrojnim izazovima u fukcionisanju samog sistema zaštite životne sredine i nemarom. Problemi divljih deponija i sve većeg zagađenja bi trebalo da budu u fokusu kako bismo došli do pravih rešenja za budućnost novih generacija. Jako je važno da diskusiju u društvu usmerimo u pravcu implementacije puta Zelene Agende.

  1. Kako vidite Zelenu stolicu za sledećih 10 godina?

U narednih 10 godina Zelenu stolicu vidimo kao mehanizam koji u svakoj lokalnoj samoupravi na teritoriji cele Srbije omogućava građanima i građankama da reše probleme očuvanja životne sredine.