Интерно оснаживање

Мрежа организација Зелена столица организовала је за своје чланице први у низу тренинга на теме писање пројеката и рад са институцијама. Теме семинара су изабрале саме чланице гласањем препознајући их као важне теме за оснаживање и развој њихових унутрашњих капацитета. Шеснаест учесника и учесница је имало прилику да од наших предавачица чују корисне савете у вези са ове две важне теме. Семинар је организован у Београду у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма подршке.

Писање пројеката

Писање пројеката је вештина које се стиче искуством али и знањем и потребно је стално да се усавршава због нових захтева донаторских организација. Зато су нам савети које је пред учеснике и учеснице изнела Милица Шкиљевић били драгоцени. Она је више пута напоменула колико је важно да се детаљно прочита упутство/водич који сваки донатор приликом сваког конкурса објављује. У њему се налазе многи одговори који су нам неопходни да бисмо написали пројекат који ће бити добро оцењен. Након тога је кроз прву колону матрице логичког оквира објаснила важност доброг дефинисања специфичних циљева, резултата и активности. Позвала је све да када крену да пишу пројекат крену од општег циља, па затим дефинишу специфичне циљеве (не више од три). Потом да дефинишу резултате (који могу бити кватитативни и квалитативни) који доприносе остварењу специфичних циљева. Тек на крају треба одредити активности које нас воде до резултата. Најчешће се дешава да организације крену од одређивања активности и онда касније уклапају циљеве што није добро. Свака искусна особа која чита и овцењује приохјекте то и примети. Кроз радионицу су учесници и учеснице имали прилику да унапреде циљеве који су им као вежба дати, као и резултате и активности.

Рад са институцијама

Зорана Смиљанић, бивша чланица општинског већа, говорила је о раду са институцијама. Ово је за све организације важна тема јер је познато да многи пројекти управо као кључну промену виде доношење неке одлуке. Кроз процес кампања јавног заговарања организације раде на институционалним променама. Она је поделила важне савете о култури рада у институцијама. Важан савет који је дала је да сваки функционер/функционерка има своју агенду и да је наш задатак да на састанку они доживе да се управо наше агенде поклапају. Такође је говорила да морамо наћи и особе које су ауторитет за оне којима се обраћамо. Говорила је много о састанцима јер се дешава да и када дођу до састанка представници и представнице организације не заврше посао због ког је састанак заказан.

Ово је први семинар у низу који за мрежу Зелена столица организује Центар модерних вештина. Кроз серију семинара покушаћемо да помогнемо чланицама да буду професионалније, боље и ефикасније у свом раду.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.