ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА О ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА И ПРИМЕНЕ ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ