Izveštaj sa 31. sednice Odbora za zaštitu životne sredine

Narodna skupština Republike Srbije
ponedeljak, 14. oktobra 2013.godine, u 11,00 časova
četvrtak, 17. oktobar 2013 godine, u 14 časova
petak, 25 oktobar 2013 godine, u 10 časova

Sednicom je predsedavala Milica Vojić Marković, predsedica odbora.
Kao predstavnici civilnog sektora sednici su prisustvovali Miloš Đajić iz Centra modernih veština, Milka Gvozdenović iz Mladih istraživača Srbije, Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije.

Sednica je bila zakazana sa sledećim dnevnim redom:
1. Razmatranje informacije o radu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period maj-jul 2013. godine;
2. Razno.
Međutim, zbog obaveza ministar prof. dr Milan Bačević usled sprečenosti nije mogao da prisustvuje tako da je sednica održana sa promenjenim dnevnim redom. Usvojeni su zapisnici sa svih prethodnih sednica, ukupno četiri zapisnika.

Pod tačkom razno Predsednica odbora je upoznala prisutne sa aktivnostima koje su realizovane između dva saziva odbora:
– o zajedničkom sastanku Skupštinskih odbora za životnu sredinu i za poljoprivredu koji je održan na Paliću;
– o poseti predsednice skupštinskog odbora za životnu sredinu iz Mađarske i mogućnosti saradnje;
Najavljeno je sledeće:
– Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja će zakazati novi termin za prezentovanje izveštaja o radu;
– Početkom decembra će biti organizovano javno slušanje na temu ekološke mreže Natura 2000;
– 17. oktobra se održava javna diskusija na temu genetski modifikovanih organizama u opštini Stari grad.

Članovi odbora su glasali za usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica. Sednica je trajala kratko i nije bilo diskusije.

Nastavak sednice zakazan za 17. oktobar nije održan jer je prof. dr Milan Bačević i ovoga puta otkazao svoj dolazak.

Nastavak sednice održan je u petak 25. oktobra i prof. dr Milan Bačević je došao zajedno sa kolegama mr Tomislavom Šubaranovićem i dr Srđanom Belijem.

Ministar nije želeo mnogo da obrazlaže izveštaj ali je zato bio spreman da odgovara na pitanja.
Prva se za reč javila predsednica Odbora Milica Vojić marković. Ona je pitala za deo izveštaja posvećen NATURA 2000 i njihov sastanak u Beogradu, saradnju sa drugim ministarstvima gde je izostalo pominjanje MERŽS, koja je ideja o Novim Zakonima o parkovima, od kada Ministarstvo kupuje mehanizaciju za eksploataciju.
odbor 1 600x300

Na to je prof. dr Milan Bačević odgovorio vrlo kritički prema drugim ministarstvima i da je novim Zakonom o Vladi nedovoljno dobro definisano ko radi šta. Naglasio je da “svi” napadaju “njegovo” Ministarstvo u vezi sa rudnom rentom a da istu propisuje i ubira Ministastvo finansija dok Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja samo određuje visinu rente. Sa MERZ je ostvarena dobra saradnja u vezi sa zaštićenim područjima prirode i nacionalnim parkovima. Sprema se i Zakon o posebnim ribolovnim područjima i ribljem fondu koji ulazi u javnu raspravu i na koji su već reagovali iz Saveza ribolovaca.

U nastavku ministar je rekao da Zakon o legalizaciji nije bio podržan od strane Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja ali je ipak ušao u skupštinsku proceduru ne uvažavajući njihove predloge koji se tiču legalizacije objekata u zaštićenim područjima. Amandmani koji su podneti a kojih je bio 170 na 47 članova Zakona nisu prihvaćeni. I sam je priznao da je njihov uticaj mali. Najavio je donošenja Zakona o planiranju i izgradnji putem kog bi trebalo da se stave van snage odredbe Zakona o legalizaciji objekata na šta je članica odbora Gordana Čomić izrazila sumnju. Inače radi se o 2.600 bespravno podignutih objekata u drugoj zoni zaštite.

Gordana Čomić je postavila nekoliko pitanja u vezi Zakona o nacionalnim parkovima za koje je rekla da je postojala ideja da se za svaki nacionalni park izradđuje poseban zakon, ali da se od toga odustalo i da će se izrađivati jedinstven zakon za sve nacionalne parkove ali je izrazila bojazan da će to dovesti do velikih pritisaka pri kasnijem pisanju podzakonskih akata za svaki ponaosob. Takođe je pitala: Za šta nam je potreban memorandum o saradnji sa Crnom gorom i koliko ima odobrenja za hidrogeološka istraživanja?

Profesor dr Milan Bačević je na to odgovorio da 12 kanadskih ćerki kompanija trenutno istražuje na teritoriji Srbije. Broj zahteva raste ali se trrenutno ne zna koliki je njihov broj. Istražuje se kamen, građevinski materijali i drugo. Ministar je ponovo govorio o rudnoj renti i da Ministarstvo treba da odredi strateške mineralne sirovine koje će se posebno obrađivati kao i sva druga istražvanja. Naplata rudne rente iznosi oko 4.5 milijarde dinara, uz brojne probleme jer ima mnogo dužnika među kojima prednjači Farmakom.

Što se tiče saradnje sa Crnom gorom ona je dobra i sledećeg meseca bi trebalo da se potpišu ugovori sa svim zemljama bivše SFRJ iz tzv. Dinarskog luka radi zaštite ovog važnog prirodnog dobra. Na Prokletijama bi se pravilo zaštićeno područje koje bi se zvalo područje mira. Ministar se opet vratio na temu rudne rente optuživši B92 da ruši dobar primer saradnje. Rudna renta, koja je niska, a koju NIS plaća je oko 25 miliona evra godišnje a zauzvrat smo mi dobili mogućnost da ne plaćamo penale za naručeni gas ukoliko ga u celosti ne povučemo. Ministar je prezentovao da se završava prostorni plan za planinu Radan i Đavolju varoš i da ćemo time dobiti zacrtanih 1% povećanja područja pod zaštitom.

Dragan Simić i Lige za orintološku akciju Srbije je postavio pitanje o zaštiti Južnog Kučaja, koji predstavlja najveće očuvano prirodno dobro i za koji postoji elaborat o zaštiti Zavoda za zaštitu prirode nastao pre više od deset godina ali po kojem se ne postupa?

Razgovarano je i o Kučevu i istraživanjima na tom području kao i kada će taj deo postati područje pod zaštitom. Ministar je takođe izrazio stav da se ne sme zahtevima za zaštitu prirode zaustavljati razvoj Srbije jer su na tim područjima već izdate dozvole različitim kompanijama koje sada vrše ispitivanja ruda i da je sada nemoguće naknadno zaštiti ta područja dok se ne završe ispitivanja.
Miloš Đajić je u ime zelene stolice postavio pitanje u vezi saradnje Ministarstva i organizacija civilnog društva i da li će se u skorije vreme napraviti neki efikasni mehanizam?

Ministar je na to odgovorio da saradnja sa OCD postoji, da mnogi dolaze i da je ta saradnja neminovna a da se u uzveštaju može videti šta je ostvareno. Nije razgovarano o ideji o uspostavljanju mehanizma saradnje ali je sada prava prilika da se tako nešto i uradi.

Snimak  31. sednice Odbora za zaštitu životne sredine možete pogledati OVDE