Janko Veselinović

Janko Veselinović (Knin6. novembar 1965) je doktor pravnih nauka, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Predaje Privredno pravo i grupu predmeta iz te oblasti na Agroekonomskom smeru i Agroturizmu i ruralnom razvoju. Predaje i na posdiplomskim studijama na istom fakultetu.  Narodni poslanik u  Narodnoj skupštini Republike Srbije  je u tri  mandata od 2008-2012. i 2012-2014. i tekući mandat od 2014. godine.

Srednju upravnu školu  završio je u  Zadru. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 1990. godine. Na istom fakultetu je magistrirao  na temu: Ugovori o trgovinskom zastupanju (agenturi), a doktorirao na temi: Pravnog regulisanja upravljačkog menadžmenta u domaćem i uporednom pravu. Autor je više udžbenika, monogravija i preko stotinu naučnih radova iz oblasti privrednog prava. Boravio je na više studijskih putovanja u inostranstvu. Učesnik je na više domaćih i međunarodnih naučnih projekata.

Od 2008. godine je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.   Od 2012. godine obavljao je  funkciju  zamenika šefa poslaničke grupe Demokratstke stranke. Bio je član Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološko razvoj i član  skupštinskog odbora za Srbe van Srbije i Odbora za ustavna pitanja. Bio je predsednik je parlamentarne grupe prijateljstva sa Republikom Hrvatskom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U ovom mandatu  je zamenik  šefa Poslaničke grupe Socijaldemokratske  stranke, Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije. Predsednik je Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije  i zamenik predsednika Odbora za  ustavna pitanja i zakonodavstvo. Član je GOPAK-a, međunarodne parlamentarne mreže protiv korupcije.  Bio je član više parlamentarnih delegacija i aktivan je u parlamentarnoj diplomatiji.

Pored naučnog rada iz oblasti Privrednog prava autor je i stručnih članaka na temu položaja Srba u Hrvatskoj, položaju manjina u Srbiji i Hrvatskoj i pravne zaštite dijaspore u uporednom pravu. Aktivan je na više akademskih i parlamentarnih foruma na kojima je tema uspostavljanje trajne stabilnosti na Balkanu.

Za svoj stručni rad više puta je nagrađivan.

Zalaže se za ekologiju, kao sastavni deo svih politika i nezamenjivi aspekt održivog razvoja svakom društva i civilizacije u celini. Smatra da je neophodno da Srbija primeni sve donete zakone iz te oblasti i da u toj oblasti dodatno  usaglasi propise i praksu sa EU. Zalaže se za formiranje Fonda za ekologiju, namensko trošenje „zelenog dinara“, razvoj zelenih tehnologija, značajno podizanje procenta otpada koji se  reciklira, ograničavanje upotrebe plastične ambalaže i kesa i dr. Od početka političkog angažovanja borio se da ekologija bude značajan deo programa njegove stranke.

Oženjen je suprugom Tatjanom, koja je master pravnih nauka, ima ćerku Milicu, apsolventa prava i sina Milana, studenta medicine.