Javno slušanje o prečišćavanju voda

Članovi i članice mehanizma “Zelena stolica” učestvovali na javnom slušanju „Prečišćavanje voda i uloga lokalne samouprave u zaštiti životne sredine“. Javno slušanje je organizovao Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine povodom Međunarodnog dana vode.

Govornici

U ponedeljak, 22. marta na Međunarodni dan voda članovi mehanizma „Zelena stolica“ su učestvovali na javnom slušanju na temu: „Prečišćavanje voda i uloga lokalne samouprave u zaštiti životne sredine“ održanom u Narodnoj skupštini.
Na javnom slušanju su govorili: predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, narodni poslanik dr Ljubinko Rakonjac, koordinator Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja dr Milorad Mijatović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović, rukovodilac Grupe za zaštitu voda od zagađivanja u Republičkoj direkciji za vode Dobrila Kujundžić, predstavnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda dr Ivana Vilotijević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti Stalne konferencije gradova i opština Miodrag Gluščević, predsednik Nadzornog odbora JKP„Gradska čistoća“ dr Aleksandar Lučić i predstavnik Lige Roma Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) Osman Balić.

Šta su rekli…

dr Ljubinko Rakonjac, naveo je da se ovo javno slušanje održava na Međunarodni dan vode, ukazujući da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine donela Rezoluciju o obeležavanju Međunarodnog dana voda, a godinu dana nakon toga je taj dan prvi put i obeležen. Ujedinjene nacije su na taj način želele da podsete javnost na važnost vode i njenu zaštitu, kao i na nedostatak vode za piće u mnogim delovima sveta, naveo je Rakonjac.
Gospodin Abramović je predstavio planove Ministarstva u ovoj oblasti i koji su projekti do sada urađeni.
Gospođa Kujundžić je navela da širok spektar institucija i propisa pokrivaju organizaciju prečišćavanja komunalnih otpadnih voda i da lokalne samouprave pokazuju spremnost na saradnju, čak i na međuopštinsku i međuregionalnu saradnju.
Gospođa Vilotijević je govorila o projektiva revitalizacije topčiderske reke i jezera Trešnja. Govorila je da se trenutno radi na 90 kilometara kanalizacije u Obrenovcu, kao i na projektima 4 fabrike za obradu otpadnih voda u Beogradu.
Predstavnik Stalne konferencije gradova i opština je istekao kao najveći izazov manjak ljudskih kapaciteta u lokalnim samoupravama, kao i visinu troškova održavanja novih postrojenja. Gospodin Balić je ukazao na ogroman problem ljudi koji nemaju pristup pijaćoj vodi, kao i da su u pojedinim naseljima vodovodne mreže nisu provučene samo do neformalnih naselja u kojima žive Romi.

Diskusija

U diskusiji je govorila gospođa Dubravka Filipovski koja je istakla važnost „Zelenih saveta“ na lokalu, kao i akcionog plana za Zelenu agendu. Narodni poslanik Milija Miletić je govorio o nedostupnim naseljima na jugu Srbije koja nisu pokrivena kanalizacijom. U diskusiji se javila i Mirjana Domonji, EKO san Stara Pazova iz Zelene stolice. Ona je govorila o fabrikama pijaće vode na lokalnom nivou. Takođe, govorila je savetnica ministarke za ljudska prava i dijalog, Nada Lazić, koja je istakla povezanost ove teme sa Agendom 2030. Nakon koje se javio i narodni poslanik Tomislav Janković i predstavio projekte u Sremskoj Mitrovici.