Како до “Зелене столице” на локалу?

У оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма подршке мрежа организација „Зелена столица“ је израдила инструктивни видео материјал којим представља кораке за успостављање “Зелне столице” у општинама и градовима Србије. На овај начин желимо додатно да мотивишемо организација цивилног друштва широм Србије да нам се јаве и да заједнички покренемо успостављање механизама за учешће јавности у доношењу одлука на локалном нивоу. Подсећамо да је успостављање механизама део преговарачког поглавља 27 у оквиру у децембру отвореног кластера 4.

Филм можете погледати на следећем линку

Пројекат

Пројекат „Стабилна и снажна “Зелена столица” за већи утицај на доносиоце одлука“ је имао за циљ да ојача капацитете чланица мреже Зелена столица, унапреди сарадњу организација цивилног друштва и доносилаца одлука на локалном и националном нивоу, користити прилагођене механизме за учешће јавности у доношењу одлука о животној средини на локалном и националном нивоу и промовише родну равноправност.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске.