Klimatske promene i rodna ravnopravnost – infografika

Ujedinjene nacije  su kao 5. cilj od 17 ciljeva održivog razvoja (The Sustainable Development Goals – SDGs) koji se sprovodi kroz Agendu za održivi razvoj do 2030. (Agenda 2030) definisale rodnu ravnopravnost. U skladu sa tim smo pripremili infografiku koja pojašnjava rodni aspekt borbe protiv klimatskih promena koja je definisana kao 13. cilj.

Ovi specifični ciljevi agende 2030. podrazumevaju osnaživanje prilagodljivosti i adaptivnih kapaciteta na rizike povezane sa klimatskim uslovima; integrisanje mera u vezi sa klimatskim promenama u nacionalne politike, strategije i planiranje; unapređenje obrazovanja, podizanje nivoa svesti, kao i ljudskih i institucionalnih kapaciteta u vezi sa ublažavanjem i smanjivanjem uticaja klimatskih promena, odnosno sa prilagođavanjem i ranim upozoravanjem na klimatske promene.