Klimatske promene – infografika

Ujedinjene nacije  su kao 13 cilj od 17 ciljeva održivog razvoja (The Sustainable Development Goals – SDGs) koji se sprovode kroz Agendu za održivi razvoj do 2030. (Agenda 2030) definisale borbu protiv klimatskih promena. Specifični ciljevi ove agende podrazumevaju osnaživanje prilagodljivosti i adaptivnih kapaciteta na rizike povezane sa klimatskim uslovima; integrisanje mera u vezi sa klimatskim promenama u nacionalne politike, strategije i planiranje; unapređenje obrazovanja, podizanje nivoa svesti, kao i ljudskih i institucionalnih kapaciteta u vezi sa ublažavanjem i smanjivanjem uticaja klimatskih promena, odnosno sa prilagođavanjem i ranim upozoravanjem na klimatske promene.