Konačno kraj pesticidima

Svetska asocijacija pčelara, Apimondia, dostavila je Savezu pčelarskih organizacija Srbije Nacrt regulative Evropske unije o neonikotinoidima kojom će se od 1. jula 2013. god. zabraniti da se seme biljaka tretira pesticidima, imidaklopridom, tiametoksamom i neonikotinoidima- klotianidinom.

U saopštenju SPOS-a ističe se da će posle ovog datuma biti zabranjeno stavljanje tretiranog semena u promet ili njegovo korišćenje, a regulativa će se primenjivati na teritoriji svih zemalja članica EU. Podseća se i da je Ministarstvo poljoprivrede najavilo da će istog trenutka kada EU donese regulativu i Srbija doneti iste propise.

Više o svemu na

http://www.svetpoljoprivrede.com/vesti/kona%C4%8Dno-kraj-pesticidima