Коначно крај пестицидима

Светска асоцијација пчелара, Апимондиа, доставила je Савезу пчеларских организација Србије Нацрт регулативе Европске уније о неоникотиноидима којом ће се од 1. јула 2013. год. забранити да се семе биљака третира пестицидима, имидаклопридом, тиаметоксамом и неоникотиноидима- клотианидином.

У саопштењу СПОС-а истиче се да ће после овог датума бити забрањено стављање третираног семена у промет или његово коришћење, а регулатива ће се примењивати на територији свих земаља чланица ЕУ. Подсећа се и да је Министарство пољопривреде најавило да ће истог тренутка када ЕУ донесе регулативу и Србија донети исте прописе.

Више о свему на

http://www.svetpoljoprivrede.com/vesti/kona%C4%8Dno-kraj-pesticidima