Međuresorni sastanak sa Ministarstvom zaštite životne sredine

U okviru stalnih aktivnosti Zelene poslaničke grupe (ZPG) Održan sastanak članova Zelene poslaničke grupe sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine.

Sastanak je održan 14. juna u prostorijama Narodne Skupštine. Tema sastanka bila je predstavljanje nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, kao i aktivnosti Ministarstva na ovom polju. Pored toga, prezentovana je Analiza zakonodavnog okvira zaštite vazduha.

Sastanak su uvodnim rečima otvirile Lidija Radulović  u ime sekretarijata ZPG i  Dubravka Filipovski, narodna poslanica i koordinatorka ZPG, koja je istakla značaj ove teme za rad ZPG. Na otvaranju je govorila i Zorica Korać, u ime Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Nakon toga je pomoćnica ministarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imšaragić Đurić predstavila aktivnosti Ministarstva na polju zaštite vazduha i naglasila da se na sastanku razgovara o nacrtu rvog Programa zaštite vazduha u Srbiji. Eksperti koji su učestvovali u izradi Nacrta Programa zaštite vazduha u Srbiji predstavili sam nacrt Programa. Prisutni poslanice i poslanici su imali značajan broj pitanja na sadržinu plana. Mere finansijske podrške građanima pojavile su se kao glavna tema.

Sastanak je završen predstavljanjem Analize zakonodavnog okvira zaštite vazduha, koju je predstavio autor analize Ognjan Pantić. On je zaključio da, iako čistiji vazduh finansijski košta, i posledice zagađenog vazduha se mogu kvantifikovati u izgubljenim životima usled zagađenja, ili izgubljenim radnim satima zbog bolesti usred prekomernog zagađenja, a sve to “košta” mnogo više.