Međunarodni republikanski institut predstavio istraživanje javnog mnjenja

Članovima Zelene poslaničke grupe, u sredu 23. jula u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, predstavljeno je Istraživanje javnog mnjenja u Srbiji o akutelnim društvenim i političkim temama, sa težištem na pitanjima evropskih intergacija i Evropske unije Međunarodnog republikanskog instituta (IRI).
Istraživanjem o akutelnim društvenim i političkim temama obuhvaćeno je preko 2000 ispitanika iz 100 opština, a sprovedeno je tokom maja 2013. godine. Rezultate su predstavili g. Pol Prososki, direktor kancelarije IRI u Srbiji i gđa Biljana Ljubić, pomoćnica direktora.
Između ostalog, fokus istraživanja bio je i na pitanjima genetski modifikovanih organizama (GMO) kao i poljoprivrede.

600x300

Tekst pripremila  Valentina Đureta  (Beogradski fonda za političku izuzetnost)