Na 36. sednici Odbora za životnu sredinu raspravljalo se o Budžetu

U petak 22. novembra u Narodnoj skupštini Republike održana je 36. sednica Odbora za zaštitu životne sredine na kojoj se raspravljalo o delovima budžeta za 2014. godinu, koji su namenjeni za ekologiju a koji su raspoređeni na dva ministarstva.
Izveštaj sa sednice, Odbor će uputiti resornom skupštinskom Odboru za finansije.
Predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prilikom predstavljanja budžeta više puta su naglasili da su predlog Budžeta izradili u skladu sa preporukama koje je uputilo Ministarstvo finansija i da su se rukovodili raspoloživim limitima.
Načelnica Odeljenja za materijalno finansijske poslove Ministarstva energetike Biljana Grantić rekla je da su prilikom izrade Predloga budžeta u obzir uzete i projekcije ekonomskih i privrednih kretanja u R. Srbiji za 2014. i 2015. godinu. Takođe je rekla da se već ove godine pristupilo linijskom planiranju budžeta za naredne tri godine.
Ukupan budžet za zaštitu životne sredine koji se odnosi na Ministarstvo energetike, iznosi 4,13 milijardi dinara.
Dragana Marković, državna sekretarka u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja rekla je da je ukupan budžet na nivou tog Ministarstva 656,6 miliona dinara i napomenula da je 15 miliona dinara predviđeno za sistem monitoringa zemljišta.
Pitanja koja su neki od prisutnih poslanika postavili odnosila su se na činjenicu da se u Budžetu za 2014. godinu ne vide sredstva opredeljena za Budžetski fond za zaštitu životne sredine čije se uvođenje predviđa novim Zakonom o zaštiti životne sredine na šta su predstavnici ministarstava odgovorili da će sredstva za taj fond biti opredeljena kada i ako predmetni zakon bude usvojen i da će se u tom slučaju raditi rebalans Budžeta za 2014. godinu.
Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine u petak, 22. novembra nije prihvatio predlog delova budžeta za 2014. godinu koji su, preko dva nadležna ministarstva, namenjeni za ekologiju.