На 36. седници Одбора за животну средину расправљало се о Буџету

У петак 22. новембра у Народној скупштини Републике одржана је 36. седница Одбора за заштиту животне средине на којој се расправљало о деловима буџета за 2014. годину, који су намењени за екологију а који су распоређени на два министарства.
Извештај са седнице, Одбор ће упутити ресорном скупштинском Одбору за финансије.
Представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања приликом представљања буџета више пута су нагласили да су предлог Буџета израдили у складу са препорукама које је упутило Министарство финансија и да су се руководили расположивим лимитима.
Начелница Одељења за материјално финансијске послове Министарства енергетике Биљана Грантић рекла је да су приликом израде Предлога буџета у обзир узете и пројекције економских и привредних кретања у Р. Србији за 2014. и 2015. годину. Такође је рекла да се већ ове године приступило линијском планирању буџета за наредне три године.
Укупан буџет за заштиту животне средине који се односи на Министарство енергетике, износи 4,13 милијарди динара.
Драгана Марковић, државна секретарка у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања рекла је да је укупан буџет на нивоу тог Министарства 656,6 милиона динара и напоменула да је 15 милиона динара предвиђено за систем мониторинга земљишта.
Питања која су неки од присутних посланика поставили односила су се на чињеницу да се у Буџету за 2014. годину не виде средства опредељена за Буџетски фонд за заштиту животне средине чије се увођење предвиђа новим Законом о заштити животне средине на шта су представници министарстава одговорили да ће средства за тај фонд бити опредељена када и ако предметни закон буде усвојен и да ће се у том случају радити ребаланс Буџета за 2014. годину.
Скупштински одбор за заштиту животне средине у петак, 22. новембра није прихватио предлог делова буџета за 2014. годину који су, преко два надлежна министарства, намењени за екологију.