Nevena Stojanović

“Nevena Stojanović je Mladenovčanka, rođena 13.8.1986.godine u Beogradu. Svoje obrazovanje započinje u Mladenovcu u OŠ “Momčilo Živojinović”, zatim tamo završava i Gimnaziju.  U Beogradu, na Fakultetu za Trgovinu i Bankarstvo, stiče zvanje diplomirani ekonomista u trgovini.  Trenutno je na  Udruženim Master Interdisciplinarnim studijama za Jugostočnu Evropu (Univerzitet u Gracu i Univerzitet U Beogradu – Tempus projekat EU) na Fakultetu Političkih nauka.

Tokom školovanja radi u prodaji i proizvodnji u SZTR “Slavuj” u Mladenovcu a nakon sticanja diplome zapošljava se kao pripravnica u Opštinskoj Upravi gde stažira godinu dana u Službi za finansije.

Članica je Jedinstvene Srbije od 2007. godine a  Narodna  poslanica  u Skupštini Republike Srbije od 2012.godine i član više skupštinskih odbora.

Stojanovićeva je i zamenica šefa delegacije Srbije u Parlamentu Mediterana gde ima funciju potpredsednice Ekonomskog odbora.  Do sada je na Plenarnim zasedanjima ove organizacije bila glavni izvestilac u ime Srbije za ekonomske i ekološke prilike u regionu.

Uzima učešće u radu Zelene poslaničke grupe jer je ubeđenja da zaštita životne sredine mora biti konstantno unapređivano polje jer zdravlje ljudi je u direktnoj povezanosti sa prirodom i okolinom koja nas okružuje zato smatra da ova tema mora biti depolitizovana i u samom vrhu i nacionalnih i globalnih prioriteta.”