Nije važno šta ljudi čuju, već šta posle ponavljaju

U okviru EKO-SISTEM programa podrške u Beogradu je 25.10. održan drugi seminar za članice mreže Zelena stolica. Ovaj seminar je bio namenjen unapređenju veština i unutrašnjih kapaciteta članica mreže. Predavači na seminaru su bili Zorana Smiljanić – Milojević i Srđan Staletović. Tema seminara su bile veštine komunikacije i javnog nastupa. Seminaru je prisustvovalo 11 učesnica i učesnika.

Veštine komunikacije

U prvom delu seminara Zorana je govorila o osnovama komunkacije. Pitala je šta je za nas komunikacija? Zašto komuniciramo? Šta je dobra komunikacija i kakav je „dobar“ komunikator? Ova pitanja su bili značajna za razgovor, jer se videlo da mnoge stvari podrazumevamo i teško svojim rečima definišemo. Podsetila je prisutne na proces komunikacije koji podrazumeva: Ko? (govori) Šta? (informacija) Kako? (način) Kome? (publika). Stalno je isticala da je primalac taj koji daje značenje komunikaciji. Govorila je dosta o percepciji kao važnom elementu u svakoj komunikaciji i ograničenjima koje percepcija pre komunikatora nameće. Podsetila je prisutne da nikada ne smemo zaboraviti da ne vide svi ljudi sve isto. Kroz vežbu od konkretnog ka apstraktnom pokazala je na razloge zašto u komunikaciji moramo biti konkretni. Važnost jasnih slika koje naš mozak razvija je ključan za emocije, a emocije kroz primere sa kojima možemo da se identifikujemo pokreću ljude na akciju. Sve u svemu prvi deo je bio veoma dinamičan, inspirativan i koristan učesnicima seminara.

Javni nastup

U drugom delu temu javnog nastupa je prezentovao Srđan Staletović. Prvo je pitao učesnike šta je za njih javni nastup i gde to mi sve javno nastupamo? Kada smo to utvrdili ponovio je ono što je i Zorana govorila o percepciji i koliko neverbalna komunikacija ostavlja utisak na publiku. Zatim je u tri reči govorio o tome kakvi treba da budemo u javnom nastupu. Stalno je ponavljao da treba da budemo svoji i da budemo zabavni. To da budemo zabavni je upravo pokazalo kako jedna reč može da se razume na više načina. To zabavni znači da sve o čemu govorimo moramo prikazati na interesantan način. Kao zlatna pravila naveo je: uverljivost, kompetetnost i zabavnost, fokus na publiku, objašnjenje, primer i jezik i dvosmerna komunikaciju. Prirpema je nešto što nikada ne smemo da zanematimo kada govorimo o javnom nastupu. Bez pripreme smo na putu ka propasti. Priprema podrazumeva jasne tri informacije koje želimo da prenesemo. Tu je dao jednu važnu smernicu da nije važno šta ljudi čuju, već šta posle ponavaljaju. Kao najčešće greške naveo je: spomenik faca, „helikopter, „veseli domaćin“ i „prva recitacija“, odeću, konciznost i poštovanje vremena. Na kraju treninga prisutni su imali prilike da i sami probaju vežbu davanja kratke izjave kojom su se obraćali kolegama iz mreže.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.