Nova predsednica Odbora

Na sednici, održanoj 3. novembra, članovi Odbora izabrali su većinom glasova Ivanu Stojiljković za novu predsednicu Odbora za zaštitu životne sredine.  Prethodnom predsedniku,  Bratislavu Blažiću,  je prestao mandat poslanika stupanjem na poziciju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Sednicom je predsedavao zamenik predsednika Dejan Nikolić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sonja Vlahović, Radoslav Cokić, Nada Lazić, dr Predrag Jelenković, Dejan Nikolić, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Duško Tarbuk, Ivana Stojiljković, Josip Broz i Vladimir Petković.

Tokom diskusije, predstavnica mreže Zelena stolica Valentina Đureta je istakla dobru saradnju koju je mreža imala sa prethodnim predsednikom i da se nada da će ova praksa biti nastavljena. Predstavnici mreže su redovno pozivani na sednica Odbora, i dobijali  priliku da se čuje glas civilnog sektora. Predsedavajući Dejan Nikolić i nova predsednica Ivana Stojiljković su istakli značaj diskusija i dobru atmosferu u kojoj je Odbor zasedao,  kao i značaj saradnje sa civilniom sektorom koja će biti nastavljena i u narednom periodu.