Nove veštine za članice mreže

U Beogradu je 5. i 6. novembra održan dvodnevni seminar za članice mreže “Zelena stolica”. Ovaj seminar je organizovan u okviru EKO-SISTEM programa namenjenog članicama mreže “Zelene stolica”.  Seminar je održan u prijatnom Prostoru “Miljenko Dereta”. Seminar je obuhavtio teme organizaciju događaja, kreiranje video materijala i rodnu ravnopravnost. Predavači na seminaru su bili Zorana Smiljanić, Vladan Šćekić i Miloš Đajić.

Organizacija događaja

Zorana Smiljanić je imala priliku da otvori ovaj seminar. Ona je započela svoj deo pričom o događaju (event) kao važnom komunikacionom sredstvu. Nastavila je svoje izlaganje kroz pravila dobro organizovanog događaja. Zatim je govorila o rezonatnom efektu svakog događaja. Rezonatni efekat upravo predstavlja cilj svakog događaja. Ključ je u buđenju emocije kod pristunih da bi oni to dalje prepričavali u svojem okruženju. Kao što smo na prethodnom seminaru “Nije važno šta ljudi čuju, važno je šta dalje prepričavaju” govorili, ključ svakog efikasnog javnog nastupa je u nastavku prenošenja infoirmacija dalje. Na kraju teoretskog dela predstavljen je model planiranja u nazad koji je bio osnova za rad u radionici.

Učesnice i učesnici su bili podeljeni u grupe. Svaka grupa je dobila jednu vrstu događaja: tribinu, prikupljanje potpisa i okrugli sto. Zatim su u svojim grupama razgovarali o glavnim aktivnostima i njihovom redosledu kojim bi trebalo da se nađu u planu. Na kraju su prezentovali izrađeni okvir plana.

Rodna ravnopravnost

U drugom delu prvog dana seminara učesnice i učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Miloš Đajić im je u uvodu govorio o osnovnim terminima kao što su rodna ravnopravnost, rod i pol, urodnjavanje, jednake mogućnosti… Zatim se govorilo o evropskim standardima rodne ravnopravnosti koji su sadržani u Strategiji rodne ravnopravnosti 2020-2025. Nakon toga je sledilo predstavljanje Zakona o ravnopravnosti polova i obaveza organizacija civilnog društva koje iz njega proističu. Takođe je govoreno o rodnoj ravnopravnosti i životnoj sredini koja se po prvi put našla u jednom Zakonu.

Prisutni su imali priliku da kroz radionicu krenu sa urodnjavanjem postojećih projekata organizacija kojima pripadaju. Prvo su samostalno određivali mere u svojim postojećim projektima. Zatim su razgovarali u malim grupama i izvukli tri zajedničke mere koje predlažu. Povela se zanimljiva diskusija, jer je ovo očigledno još uvek nova tema za mnoge ljude u Srbiji.

Kreiranje video materijala

Čitav ovaj seminar kao i svi prethodni su bili namenjeni podizanju kapaciteta članica mreže. kreiranje video materijala je zahtevna veština i zborg toga je bilo važno da je obradimo. Vladan je u prvom delu prošao kroz osnove snimanja. Počinjemo sa pitanjem zašto snimamo video materijal, koji nam je cilj i šta želimo da poručimo? Zatim su se prisutni bavili elementima svakog scenarija, kadriranju, kompoziciji i drugim tehničkim zakonitostima. U drugom delu su polaznici prošli kroz osnovne tehnike montaže. Na licu mesta je složen jedan video. Nedostajalo je vremena da svaki učesnik snimi svoj video materijal, montira ga i prezentuje. Verujemo da će biti prilike da se još jednom vidimo u istom sastavu da i na taj način prođemo kroz tehnike montaže i snimanja.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.