О нама

o nama

Неформалну Зелену посланичку групу чине посланици и посланице из различитих странака посвећени темама заштите животне средине и одрживог развоја, који активно раде на промоцији и прихватању европских стандарада и норми.

Циљ Зелене посланичке групе је да теме заштите животне средине и одрживог развоја добију приоритет и нађу се у фокусу приликом одлучивања.

Зелена посланичка група (ЗПГ) је одличан пример окупљања оосланика око теме и доказује да област животне средине не познаје политичке боје и границе. Основана је у новембру 2009. године, а њен рад је први пут обновљен у јануару 2013.Чланство у ЗПГ је добровољно.

У претходном сазиву Народне скупштине Републике Србије неформалну Зелену посланичку група чинили су 30 посланика и посланице из различитих политичких странака. У Скупштини АП Војводине основала је Зелена посланичка група коју чине 34 члана и чланице, што је више од четвртине укупног броја посланика. Ова група је изузетно активна, редовно организује састанке и предавања експерата. Група је усвојила пословник о раду у њен рад је институционализован у оквиру рада Скупштине Војводине.

Чланови и чланице су имали прилику да усаврше своја знања и вештине, успоставе сарадњу са колегама и колегиницама из региона, као и да покрену дијалог са организацијама цивилног друштва које се баве темама заштите животне средине.

 

Секретаријат Зелене посланичке групе заједнички чине две невладине организације, Центар модерних вештина и Београдски фонд за политичку изузетност, које су и иницирале формирање прве неформалне групе посланика у Народној скупштини Републике Србије 2009. године.

Активности наше две организације у раду са посланицима, довеле су до тога да сами посланици, чланови ове неформалне групе, једногласно договоре да обављамо функцију Секретаријата. Кроз досадашњи рад и ми смо учили и развијали се, унапређивали своје знање о процедурама Народне скупштине, раду скупштинских служби, али и прилагођавали динамици рада посланика.
Основна улога Секретаријата је да посланицима олакша рад на питањима унапређања животне средине који су у њиховој надлежности, оснажи их да се овим питањима баве и у својим политичким странкама, али и након завршетка посланичког мандата.
Секретаријат је задужен за координацију рада Групе, комуникацију и сарадњу са Одбором за заштиту животне средине, скупштинским службама, стручњацима, колегама из цивилног сектора, заинтересованим странама, донаторима. Припремамо састанке групе у договору са координаторима, организујемо стручне разговоре са посланицима на специфичне теме, одржавамо базу релевантних стручњака разних тема из области животне средине, промовишемо активности Групе широј јавности и у сталној смо комуникацији са представницима међународне заједнице у циљу подршке и унапређења рада групе.

 

4 коментара