Održan sastanak Zelene poslaničke grupe

Sastanak Zelene poslaničke grupe održan je u utorak, 2. aprila u Narodnoj Skupštini. Tokom sastanka bilo je reči o temama relevantnim za uspešan i efikasan rad grupe. Usvojen je novi model koordinacije i komunikacije kao i plan rada i termini redovnih sastanaka za naredni period.
Na sastanku su kao glavni ciljevi neformalne Zelene poslaničke grupe navedeni: zastupanje zelenih tema u Skupštini, uspostavljanje efikasnog mehanizma saradnje i dijaloga sa organizacijama civilnog društva, učešće javnosti u  donošenju i izmenama zakona koji se tiču zaštite životne sredine, pokretanje inicijativa za zaštitu životne sredine na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.