Одржан састанак Зелене посланичке групе

Састанак Зелене посланичке групе одржан је у уторак, 2. априла у Народној Скупштини. Током састанка било је речи о темама релевантним за успешан и ефикасан рад групе. Усвојен је нови модел координације и комуникације као и план рада и термини редовних састанака за наредни период.
На састанку су као главни циљеви неформалне Зелене посланичке групе наведени: заступање зелених тема у Скупштини, успостављање ефикасног механизма сарадње и дијалога са организацијама цивилног друштва, учешће јавности у  доношењу и изменама закона који се тичу заштите животне средине, покретање иницијатива за заштиту животне средине на локалном, регионалном и националном нивоу.