Одржана 12. седница Одбора за заштиту животне средине

12. седница Одбора за заштиту животне средине одржана је 01.06.2018. године са циљем представљања тромесечног извештаја за фебруар-април 2018. године о раду Министарства заштите животне средине. Извештај је представио државни секретар Иван Карић, а поред њега сецници је присуствовао и државни секретар Братислав Блажић и неколицина функционера и стручњака из министарства.

Државни секретар је навео најзначајније активности Министарства у сваком сектору. Посебно је истакао да Министарство припрема преговарачку позицију и Поглавље 27, да ће први нацрт преговарачке позиције отићи у Брисел почетком јуна, очекивано је да то буде 04. јуна, на неформалне консултације, а да ће, пре усвајања, о њој бити дискутовано на надлежним одборима.Између осталог, државни секретар је навео да Министарство припрема активности окообележавања 5. јуна – Светског дана животне средине.

Од предлога и нацрта закона на којима је Министарство радило у протеклом периоду, посебно су истакнути Предлог закон о потврђивању Нагоја протокола, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, као и Нацрт закона о климатским променама, о ком су одржане јавне расправе у 6 градова.

У Сектору за управљање животном средином, најзначајнија активност је, у сарадњи са Центром за чистију производњу ТМФ-а, израда пројекта имплементације и Директиве о индстријским емисијама у Србији, који се ради уз помоћ Амбасаде Шведске и Шведске развојне агенције.

Наведено је да је веома добра и значајна сарадња и координација са другим секторима, посебно истакавши сарадњу са Сектором за ванредне ситуације.

Одржан је низ међународних састанака са кључном темом припреме преговарачке позиције, а најкомплексније области су области вода и управљања отпадом. Министарство се припрема и за важан састанак Пододбора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој, који ће се одржати 12. и 13. јуна у Бриселу, а највећи део тих резултата биће садржан у преговарачкој позицији.

Државни секретар је, даље, говорио о студијама за регионални систем за управљање отпадом и истакао да ће се, у наредном периоду, прекинути са праксом одлагања отпада на несанитарне депоније и све једнинице локалне самоуправе ће имати обавезу да одлажу отпад на санитарним депонијама.

Председница Одбора, Ивана Стојиљковић, поставила је питање о доношењу одлука о проглашењу нових заштићених подручја, на шта је одговор дала Славица Стојановић из Одељења за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, која је навела да је предвиђено проглашење одређеног број подручја. До краја ове године, требало би доћи до процента од око 8%.

Државни секретар у Министарству, Бранислав Блажић, истакао је проблем у вези заштићених подручја, који ће се морати решавати у наредном периоду, а то је да је заштита често у супротности са интересима људи који живе на тим просторима. Идеја је да се не деси да људи одлазе са тих подручја, тако да ће цела концепција у том погледу, морати да се мења.

Народна посланица, Нада Лазић, поставила је питање проблема сече у Националном парку Фрушка Гора, истакла проблем средстава за финансирање области заштите животне средине, јер се, из буџета види да ова област и даље нема приоритет, као и питање покривености уређајима за мониторинг ваздуха. Навела је и проблем финансирања извоза буради са опасним отпадом у инстранство. Даље, госпођа Лазић је поставила питање да ли је депонија у Инђији завршена, а из разлога што се депонија у Новој Пазови доста проширила и скоро стигла до аутопута.

На питања народне посланице, одговорио је Филип Радовић из Агенције за заштиту животне средине, који је рекао да је Агенција добила уређаје за мониторинг ваздуха, кроз ИПА пројекат, да је ту опрему потребно делимично обновити, да је мрежа већински обновљена, као и да буџет, као ни број запослених, нису довољни, али да је то нешто на чему се ради. Затим је истакао раст рејтинга Агенције на европској ранг листи.

Испред Зелене столице, присутнима су се обратиле: представница Санека, Мара Влајковић и представница Аархус центра Нови Сад, Уна Мијовић.

Мара Влајковић је напоменула да Санеко ради на едукацији грађана о животној средини и истакла проблем незадовољства грађана приликом градње на локалу, а услед непостојања довољног процеса упознавања грађана са плановима градње. Навела је и потребу усклађивања локалних еколошких планова.

Уна Мијовић је истакла да се, из извештаја Коалиције 27, који се ослања на извештај Европске комисије, а који је недавно и представљен у Новом Саду, види да није пуно урађено по питању заштите животне средине и поставила је питање представницима Министарства, шта, у том смислу, виде као највећи проблем и да ли могу дати пројекцију када се планира отварање поглавља 27. Затим је поставила питање решавања проблема опасног отпада, да ли ће се он решавати системски или од случаја до случаја, као и питање решавања проблема депонија отпада, којих има јако пуно, а које се наслањају на обрађено земљиште, на који начин и кад можемо очекивати решавање тог проблема.

На питања представница Зелене столице одговорио је државни секретар Министарства, Иван Карић, који је навео да се Министарство труди да прави јавне расправе у складу са Архуском конвенцијом, као и да су одређени, споменути, проблеми у надлежности локалних самоуправа или неких других министарстава. Кад је реч о регулационим плановима, требало би да постоје јавни увиди и расправе које трају 30-ак дана пре скупштинске расправе у локалном парламенту. Државни секретар је позвао организације цивилног друштва да тај механизам користе и навео да је Министарство отворено за позиве тих организација и позвао их да се обрате Министарству са конкретним проблемима. Навео је да је Министарство присуствовало представљању Коалиције 27, да се још увек раде пројекције и није се још почело са спровођењем планова у дело, као и да се поистовећује оно што је стратешка политика Министарства са конкретним стварима у вези са Поглављем 27, те се процес припреме преговарачке позиције поистовећује са оним што јесте или није урађено у Министарству. Државни секретар је истакао да, организације цивилног друштва, у Министарству имају и саговорника и отворена врата. Представници Министарства нису дали конкретне одговоре на сва питања представника Зелене столице.