Održana 23. sednica odbora

Predstavnici mehanizma Zelene stolice učestvovali u radu dvadeset i treće sednice Odbora za zaštitu životne sredine. Ova sednica je održana 18. jula i na dnevnom redu je bila informacija o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar, mart i april 2019. godine.

Sednicom je predsedavala nova predsednica odbora Maja Gojković koja je na samom početku iskritikovala Ministra zaštite životne sredine koji nije došao da predstavi i brani izveštaj Ministarstva. Iz tog razloga Predsednica je predložila da predstavnici Ministarstva „ne prepričavaju napisani izveštaj kao što je to uobičajeno“ već je dala poslanicima i poslanicama mogućnost da oni postavljaju pitanja i da se sam izveštaj predstavi Interaktivno.

Prvo pitanje je postavio poslanik Ljubinko Rakonjac koji je pitao zašto izveštaj ne obuhvata normalni tromesečni period od januara do marat već počinje od februara? Nakon njega je poslanica Nada Lazić vrlo temeljno diskutovala o izveštaju postavivši veliki broj pitanja. Kao najznačajnija i članicama mehanizma najbitnija mi izdvajamo: Koji su akti u proceduri? Kada će ići izmene Zakona koji su u izveštaju pomenuti? Da li je zbog smanjivanja šumskog fonda u Vojvodini došlo do pomeranja koridora ptica selica u vezi sa direktivom o staništima? Koji je razlog za izmenu pravilnika i zašto nema analize primene istih? Kada će biti formirana agencija za hemikalije? Dokle ćemo jačati kapacitete i dozvoljavati da nam kadar odlazi? Koliko uopšte Ministarstvu nedostaje zaposlenih jer bez inspekcije nema implementacije Zakona? U izveštaju se spominje Implementaciona agencija, da li postoji prostora u budžetu za istu? Šta se dešava sa završetkom izgradnje deponije u Inđiji? Takođe, poslanica Lazić je najavila da će povodom njene inicijative Odbor za poljoprivredu u septembru organizovati javno slušanje na temu stanja voda u Srbiji.

Poslanica Ivana Nikolić se u dosta oštrom tonu interesovala za projekat Ekotane na opštini Ub koji predviđa skladištenje opasnog otpada. Borka Grubor je postavila pitanja u vezi sanacije deponije u Zajači gde je nakon raskida ugovora o sanciji sve potpuno zamrlo.

Maja Gojković je informisala članove i članice odbora u vezi sa situacijom u reciklažnoj industriji i uopšte u oblasti upravljanja otpadom. Napomenula da je održala nekoliko sastanaka sa predstavnicima Udruženja Reciklera Srbije, koji imaju dugovanja prema bankama zbog zaostajanja države u isplatama poslova za recikliranje. Navela je da udruženje čini oko 16 000 zaposlenih, od čega preko 6000 sakupljača sekundarnih sirovina i da problemi koji ih muče imaju važnu socijalnu dimenziju. Mnogima od njih preti otpuštanje jer su im firme u velikim finansijskim probelmima zbog duga države. Što se tiče Zakonodavne aktivnosti Maja Gojković je pozvala Ministarstvo da urgentno organizuje javnu raspravu za Nacrt zakona o klimatskim promenama i da što pre podnese Predlog zakona u skupštinsku proceduru.

Nako toga je Sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Branislav Atanasković naveo da su vođeni razgovori sa ministrom finasija. Takođe je rekao da se se vode pregovori da se Udruženje isplati iz tekuće budžetske rezerve i da je Ministarstvo finansija upoznato sa tim. Obećao je da će dugo očekivani Predlog zakona o klimatskim promenama biti u skupštinskoj proceduri do kraja tekuće godine.

U drugom krugu pitanja predstavnici mehanizma Zelene stolice su dobili reč. Zahvalivši se na pozivu i nastavku uključivanja ovog mehanizma i nakon promene Predsednice odbora postavili su nekoliko pitanja. Pohvalili proces konsultacija koje je Ministarstvo organizovalo u saradnji sa Arhus centrima i uz podršku Misije OEBS, a vezi sa Nacrtom izmena i dopuna zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrta izmena i dopuna Zakona o strateškoj proceni uticaja. Postavili su pitanje da li će Ministarstvo uskoro pokrenuti javnu raspravu, kako bi se prižila mogućnost OCD da dostave komentare i u pisanom obliku? Takože, interesovalo ih je kada će ovi Zakoni ući u skupštinsku proceduru jer se mnogo kasni. Inače još je u planu Ministarstva za 2018. bilo predviđeno usvajanje ovih zakona. U vezi sa pitanjem koje je postavila i poslanica Nada Lazić njih je interesovalo da li će biti dat na uvid javnosti predlog pregovaračke pozicije za EU Direktivu o staništima?
Zatim se u raspravu uključio i Državni sekretar Ministarstva, Vladimir Džamić koji je podržao predlog Predsednice i naveo je će odgovore na pitanja sa sednice Odbora članovi dobiti pisanim putem, najkasnije u roku od nedelju dana.

Ono što će sigurni smo u to biti važno i za članovice naše mreže a to je da je Odbor na predlog Predsednice formirao Radnu grupu za predstavke građana. Do sada je odbor samo informisao druge institucije i organe vlasti o predstavkama koje su mu upućene a sada formiranjem ove radne grupe želi da unapredi njihovo praćenje i realizaciju. U radnu grupu su izabrane poslanice Snežana Bogosavljević Bošković, Nada Lazić i Aleksandra Jevtić.
Nakon iscrpne diskusije članovi Odbora usvojili su Informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar, mart i april 2019. godine.

Sednici su prisustvovali sledeći poslanice i poslanici Maja Gojković, Ivana Nikolić, Milena Turk, Radoslav Cokić, Žarko Bogatinović, Nada Lazić, Borka Grubor, Snežana Bogosavljević Bošković, Duško Tarbuk, dr Ljubinko Rakonjac, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac i Aleksandra Jevtić.