Održana 25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

U petak, 28. juna održana je 25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Ova sednica održana je na inicijativu Ivana Karića, narodnog poslanika i predsednika stranke Zeleni Srbije, člana ovog odbora, člana neformalne Zelene poslaničke grupe i žitelja Obrenovca. Sednica je bila posvećena ekološkom akcidentu koji se u ponedeljk, 24. juna dogodio u Obrenovcu, kada je jak vetar razvejao pepeo sa pepelane Termo elektrane “Nikola Tesla” i izazazvao prekoračenje dozvoljenog nivoa zagađenja u tom mestu.
Sednici su pored poslanika, članova odbora, prisustvovali predstavnici Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Gradskog zavoda za javno zdravlje, Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Nakon što je u uvodnom izlaganju prisutnima predočio problem, potkrepivši svoje izlaganje brojnim fotografijama, narodni poslanik Ivan Karić rekao je da Zeleni Srbije smatraju da ovo što se u Obrenovcu dogodilo nije ni meteorološka pojava niti je elementarna nepogoda već to ekološka katastrofa koja je posledica nemara.
Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, kazao je da je 24. juna u Obrenovcu koncentracija pepela po kubnom metru bila skoro dvostruko veća od dozvojene vrednosti.
On je konstatovao da je takvih prekoračenja bilo 35 od početka godine ali da je u odnosu na 2012. godinu kada je takvih dnevnih prekoračenja bilo 101, i 2011. godinu kada je takvih prekoračenja dozvoljenog nivoa čestica bilo čak 186, postignut veliki napredak u rešavanju ovog problema.
Predstavnica Gradskog zavoda za javnio zdravlje Snežana Matić Mesarović rekla je da su čestice pepela ovakvog porekla veoma opasne po zdravlje te da se mora sprečiti povećanje koncentracije pepela u vazduhu. Ona je još podsetila da nivo dozvoljene koncentracije čestica pepela u vazduhu, prema preporuci ovog Zavoda, do 2016. godine treba da bude smanjen na dozvoljenu vrednost od 20 mikrograma po kubnom metru.

Predstavnici Termoelektrane “Nikola Tesla” rekli su da su svi sistemi za zalivanje pepela radili i da je učinjeno sve da do ovog akcidenta ne dođe a da dodatne intervencije nisu bile moguće kako se ne bi ugrozila reka Sava a time i pijaća voda za građane.
Oni su istakli da TE “Nikola Tesla” godišnje za ekološke takse izdvaja oko 20 miliona evra ali da se zbog ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine ova sredstva, kao ranijih godina, nisu vratila u budžet TE, te stoga nije bilo moguće uložiti još novca u unapređenje zaštite od ovakvih pojava.

600x300
Sekretar Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je da, po njegovom mišljenju, nadležni iz TE “Nikola Tesla” nisu preduzeli sve mere koje su poznate nauci a koje su predlagane ovom privrednom društvu i da stoga ne može biti opravdanja za ovakav propust. On je između ostalog dodao da grad Beograd nastoji da na sve moguće načine zaštiti građane od zagađenja ali da sekretarijat nema ingirencije nad privrednim društvima, već republika, i da se nada da bi to moglo da se promeni.
Pomoćnica u Ministarstvu energetike nadležna za inspekciju Leposava Sojić, pozvala je nevladine organizacije odnosno građane na saradnju. Ona je rekla da građani, pre nego što na društvenim mrežama objave ovakve podatke, prvo treba da pozovu nadležnu inspekciju. Ona je rekla da se broj dežurnog telefona kao i mejl adresa nalaze na sajtu Inspekcije i da ohrabruje građane da ga koriste. Telefon i mejl adresu možete pogledati ovde.
Naime, prema njenim tvrdnjama, Inspekcija je o ovom slučaju obaveštena kasno, tj tek kada se nedozvoljena količina pepela u vazduhu smanjila. Međutim, dodala je da je i pored toga, inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nadležni iz TE “Nikola Tesla” nisu sproveli sve mere koje su im naložene u novembru prošle godine i da će Inspekcija, u skladu sa tim, preduzeti i odgovarajuće mere.
Ona je istakla da će inspekcija na svakih 15 dana kontrolisati da li TE “Nikola Tesla” sprovodi naložene mere.
U zaključku, koji su prisutni poslanici usvojili jednoglasno, Odbor Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine podržao je inspekciju za zaštitu životne sredine u nameri da pojača nadzor u letnjem periodu nad TE “Nikola Tesla”, kako se ne bi ponovila povećana koncentracija pepela u vazduhu. U Odboru takođe smatraju da ove mere treba da se sprovedu po hitnom postupku ali i da što pre treba utvrditi ko su odgovorna lica.