Održana Prva otvorena vrata Zelene poslaničke grupe

Danas, u sredu, 19. juna, održana su Prva otvorena vrata Zelene poslaničke grupe. Predstavnici organizacija civilnog društva, čijih se više od 20 predstavnika iz čitave Srbije odazvalo pozivu,  kandidovali su teme o kojima su želeli da razgovaraju sa poslanicima.

Nakon kratkog uvoda, prisutni su se podeli u tri radne grupe prema tri teme koje su se među kandidovanim temama najviše puta ponovile.

Prvu grupu, čija je teme bila Zaštita životne sredine moderirali su Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije i poslanik Ivan Karić.  Pored predstavnika organizacija civilnog društva u ovoj grupi su učestvovali i Dijana Vukomanović, Dušan Milisavljević i Milica Vojić Marković.

Drugu grupu sa temom Energetska efikasnost moderirali su Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i poslanik Neven Cvetićanin.

Treću grupu, koja se bavila temom Upravljanje otpadom moderirali su Miloš Đajić iz Centra modernih veština i poslanici Bojana Božanić i Dejan Radenković.

Copy of cmv 031

 

Predstavnici civilnog društva predstavili su poslanicima i poslanicama Zelene poslaničke grupe probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.  Poslanici su upućivali predstavnike OCD na institucionalne mehanizme koje mogu da koriste kako bi dobili odgovore na svoja pitanja. Takođe postignut je načelan dogovor da se saradnja nastavi tako što će predstavnici OCD zajedno sa poslanicima pokretati inicijative i raditi na rešavanju predmetnih problema.

 

A evo i kratkog pregleda koji će nam pružiti uvid  u rad Prve grupe čija je tema bila Zaštita prirode koji su za nas pripremile Milka Gvozdenović i Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije:

Grupa za zaštitu prirode

Na prvim otvorenim vratima Zelene poslaničke grupe desetak organizacija civilnog društva je razgovaralo sa tri narodna poslanika Ivan Karić-Zeleni Srbije, dr Dušan Milisavljević -Demokratska stranka i Dijana Vukomanović– Socijalistička partija Srbije o problemima i mogućnostima za zaštitu prirode u Srbiji.

Kako je brojnost i opseg delovanja OCD, koje su imale svoje predstavnike na sastanku, bio jako velik, rezultat diskusije je mnogo iznetih problema i različitih predloga. Između ostalog OCD su predložile:

razvijanje mehanizama saradnje između organa lokalne vlasti i organizacija koje se bave životnom sredinom; unapređenje saradnje OCD sa republičkom izvršnom vlašću; saradnja OCD i Zelene poslaničke grupe sa Sindikatom vojske Srbije na zaštiti biodiverziteta na vojnim aerodromima i poligonima; podizanje svesti i aktivnosti u borbi protiv negativnih posledica „land grabing“; uključivanje ekološke edukacije u nacionalne strategije, programe i slično; veća promocija, podizanje svesti i borba protiv negativnih posledica nejonizujućeg zračenja; uključivanje OCD u javne rasprave oko izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode; iniciranje veće transparentnosti i bolje saradnje među Minisarstvima nadležnim za zaštitu prirode itd.

za sajt 600x300

Prisutni narodni poslanici su dali podršku velikom broju aktivnosti OCD i preporučili su bolju saradnju između samih OCD, veću promociju u medijima itd. Narodni poslanik Ivan Karić pohvalio je do sada postignut napredak u saradnji OCD koje se bave životnom sredinom i Odbora za zaštitu životne sredine kao i Zelene poslaničke grupe. Sve organizacije su se složile da je postignut veliki napredak u saradnji ali da je potrebno, i moguće, uraditi još više.
Sastanak je završen zaključkom da će OCD i narodni poslanici biti bolje pripremljeni i tematski fokusirani za sledeći susret.

 

Kratak izveštaj o radu Druge grupe čija je tema bila Energetska efikasnost za nas je pripremila Valentina Đureta (Beogradski fond za političku izuzetnost – BPFE) , moderatorka druge grupe:

Grupa za energetsku efikasnost

Tokom prvog susreta predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) i članova zelene poslaničke grupe, petoro predstavnika OCD razgovarali su sa narodnim poslanikom Nevenom Cvetićaninom iz Socijaldemokratske partije Srbije o energetskoj politici Srbije, povećanju procenta energije dobijene iz obnovljivih izvora, kao i unapređenju energetske efikasnosti.
Predstavnici OCD skrenuli su pažnju na nepostojanje kontinuiteta sa prethodnom Strategijom energetike i istovremeno postavili pitanje zašto nije postojala šira rasprava i nije konsultovana zaiteresovana javnost prilikom donošenja nove Strategije. Na žalost, prema dosadašnjoj praksi zaiteresovana javnost nije uključivana u razgovore pre pisanja strategije, već se njeno uključivanje uglavnom svodi na dostavljanje komentara na već postojeći nacrt koji pripremaju ad-hok radne grupe.

Takođe, predstavnici OCD smatraju da je neophodna saradnja različitih sektora u određivanju prioriteta u projektima iz ove oblasti (koji se na žalost uglavnom baziraju na proizvodnji energije iz uglja), kao i naglasili da je jedan od osnovnih problema, koji nije samo karakterističan za oblast energetike, da nije jasno koje su polazne referentne vrednosti na osnovu kojih se naknadno postavljaju ciljevi koje treba dostići.
Osim neophodnosti modernizacije postojećeg sistema i racionalizacije potrošnje energije, tema kojoj je posvećena velika pažnja bila je unapređenje energetske efikasnosti kao načina smanjenja potrošnje. I pored sve većeg anagažovanja u unapređenju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, jedan od problema koji je već primetan, a za koji nema naznaka rešenja, je da se očekuje značajan porast građevinskog otpada do kog će doći u procesu unapređenja energetske efikasnosti, a planova za upravljanje ovom vrstom otpada nema.

za sajt 02 600x300

Procene su da u Srbiji građevinski sektor ima najveći potencijal za privredni razvoj nakon poljoprivrede.
Skrenuta je pažnja na činjenicu da iako se očekuje da se kroz „zelenu energiju” (vetrogeneratori, mini hidro centrale, solarni paneli) pokrene privreda u Srbiji, dosadašnja iskustva pokazuju da se najveći deo opreme u stvari uvozi, da nema lokalne proizvodnje koja bi pokrenula preduzeća, ali istovremeno je primetan nedostatak stručnih kadrova (kako inženjera, tako i radnika).

Predstavnici OCD su se složili u oceni da se najbolji rezultati mogu postići u saradnji svih sektora, i ponudili su poslanicima pomoć prilikom pripreme za sve zakone iz ove oblasti, ne samo kroz svoje kapacitete, već i kroz saradnju sa relevantnim domaćim i stranim stručnjacima. Takođe, predloženo je da se uspostavi kontakt između OCD zaiteresovanih za ovu temu i Privredne komore zelene Srbije koja okuplja firme koje posluju u obalsti energetike i zaštite životne sredine, kao i da se u saradnji sa Odborom za životnu sredinu i Odborom za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku održe javna slušanja o različitim aspektima energetske politike: socijalnom, zdravstvenom i ekonomskom.

 

O radu Treće grupe upoznao nas je Miloš Đajić (Centar modernih veština).

Grupa upravljanje otpadom

Grupa koja se bavila temom Upravljanje otpadom na prvim otvorenim vratima Zelene poslaničke grupe imala je priliku da razgovara sa poslanicom Bojanom Božanić, Demokratska stranka Srbije i poslanikom Dejanom Radenkovićem, Socijalistička partija Srbije. Moderator razgovora u grupi je bio Miloš Đajić. O ovoj oblasti diskutovali su predstavnici 5 organizacija civilnog društva Ekološki pokret iz Beočina, Vinčanski neolit, Oktopus, Udruženje reciklera i DOM Anli. S obzirom na to da je tema bila upravljanje otpadom svi predstavnici i predstavnice OCD su se fokusirali na iznošenje problema i pokretanje zelenog dijaloga.

Kao osnovne probleme sa kojima se susreću predstavnici OCD su izneli: spaljivalnje otpada u cementari u Beočinu , lošu saradnju sa lokalnom samoupravom, problem sa JP Nuklearni objekti srbije kao i deponijom u Vinči, Problem sa povezivanjem inženjera iz Naučnog instituta “Mihajlo Pupin“ i inženjera sa kosovskog mašinskog fakulteta univerziteta u Prištini, zatim veliki problem nedostatka konkursa za reciklažnu industriju, te izmene Zakona o ambalažnom otpadu i Zakona o upravljanju otpadom.

za sajt 03 600x300

 

Dejan i Bojana su davali predloge kako da se izneti problemi reše i ponudili su svoje dobre usluge da ukoliko nema odgovora nadležnih institucija da se predstavnici OCD obrate direktno njima. Razgovarano je i o predstojećem rebalansu budžeta i mogućnostima da se loša rešenja izmene pre svega u vezi uspostavljanja Fonda.

Na kraju su predstavnici OCD okarakterisali sastanak kao dosta uspešan i kao sastanak koji uliva nadu da je dijalog moguć.