Orao belorepan na 3km od Terazija

Regionalni projekat koji implementira GIZ posvećen biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama u Jugoistočnoj Evropi je u sklopu obeležavanja Svetskog dana životne sredine organizovao posetu zaštićenom prirodnom dobru – Velikom ratnom ostrvu u ponedeljak, 5. juna.

IMG_20170605_104647

Poseta je organizovana kako bi se donosiocima odluka i predstavnicima različitih institucija u sektoru životne sredine i drugim sektorima koji u velikoj meri utiči na životnu sredinu (npr. turizam, transport i ekonomija), predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija, kao i predstavnicima medija predstavila važnost očuvanja biodiverziteta. Stručni saradnici upravljača priodnim dobrom Velikog ratnog ostrva JKP “Zelenilo Beograd” su tokom obilaska prve zone zaštite učesnicima predstavili i pojasnili ne samo specifičnosti, već i ulogu ovog ekosistema za grad Beograd.

IMG_20170605_111024

Veliko ratno ostrvo je oaza (skoro) netaknute prirode, zaštićeno područje, na samo 3km od najstrožeg centra grada. Veliko ratno ostrvo je zajednički naziv za dve rečne ade (Veliko i Malo ratno ostrvo), i kao prirodno dobro zaštićeno je 2005. godine. Površina ostrva je 211 ha i predstavlja neponovljiv element prirode u centru Beograda, smešteno između beogradske tvrđave i zemunskog srednjovekovnog utvrđenja. Često je menjalo oblik, a taj proces traje i danas.

IMG_20170605_121443

Ostrvo je zelena oaza relativno sačuvane prirode koja poseduje raznovrsnost i bogatstvo živog sveta, karakteristično za nekada široke plavne zone Dunava i Save. Na Ratnom ostrvu i oko njega se sreće 182 vrste ptica, 77 vrsta ptica se gnezdi od kojih su 52 stanarice. Rezultati istraživanja pokazuju da ovaj prostor predstavlja tačku najvećeg biodiverziteta na teritoriji Beograda, kada je reč o ornitofauni. Ostrvo je stanište orla belorepana, tako da ovu predivnu pticu možemo videti na svega nekoliko kilometara od Terazija.

IMG_20170605_112127

Područje se može definisati kao područje od značaja za zaštitu životne sredine i kulturno-istorijskog nasleđa, a naročito za očuvanje biodiverziteta, jer se u njemu sreću osetljivi i kompleksni ekosistemi i sačuvana su područja značajna za vrste i životne zajednice koje ga naseljavaju, a imaju veliku ulogu i u održavanju biološke raznovrsnosti šireg područja priobalja i samog grada.

IMG_20170605_120427