Орао белорепан на 3км од Теразија

Регионални пројекат који имплементира ГИЗ посвећен биодиверзитету и екосистемским услугама у Југоисточној Европи је у склопу обележавања Светског дана животне средине организовао посету заштићеном природном добру – Великом ратном острву у понедељак, 5. јуна.

IMG_20170605_104647

Посета је организована како би се доносиоцима одлука и представницима различитих институција у сектору животне средине и другим секторима који у великој мери утичи на животну средину (нпр. туризам, транспорт и економија), представницима амбасада и међународних организација, као и представницима медија представила важност очувања биодиверзитета. Стручни сарадници управљача приодним добром Великог ратног острва ЈКП “Зеленило Београд” су током обиласка прве зоне заштите учесницима представили и појаснили не само специфичности, већ и улогу овог екосистема за град Београд.

IMG_20170605_111024

Велико ратно острво је оаза (скоро) нетакнуте природе, заштићено подручје, на само 3км од најстрожег центра града. Велико ратно острво је заједнички назив за две речне аде (Велико и Мало ратно острво), и као природно добро заштићено је 2005. године. Површина острва је 211 ха и представља непоновљив елемент природе у центру Београда, смештено између београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења. Често је мењало облик, а тај процес траје и данас.

IMG_20170605_121443

Острво је зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноврсност и богатство живог света, карактеристично за некада широке плавне зоне Дунава и Саве. На Ратном острву и око њега се среће 182 врсте птица, 77 врста птица се гнезди од којих су 52 станарице. Резултати истраживања показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. Острво је станиште орла белорепана, тако да ову предивну птицу можемо видети на свега неколико километара од Теразија.

IMG_20170605_112127

Подручје се може дефинисати као подручје од значаја за заштиту животне средине и културно-историјског наслеђа, а нарочито за очување биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и комплексни екосистеми и сачувана су подручја значајна за врсте и животне заједнице које га насељавају, а имају велику улогу и у одржавању биолошке разноврсности ширег подручја приобаља и самог града.

IMG_20170605_120427