Osnaživanje Zelene stolice

Od 15. do 17. septembra u Beogradu držan je trodnevni trening za mreže koje su dobile podršku EKO- SISTEM programa. Kao što smo se već pohvalli među tih 13 mreža se nalazi i Zelena stolica. Seminar je predstavljao je dobru priliku za susret predstavnica i predstavnika iz različitih mreža koje se bave zaštitom životne sredine. Cilj seminara je bilo upaređenje projektnih predloga, podizanje kapaciteta organizacija kao i međusobno umrežavanje.

Na samom početku koordinatorka programa EKO-SISTEM, Tijana Ljubenović je izjavila

“Nismo želeli da se ovaj program svede na prosleđivanje finansijskih sredstava – želimo da svojim partnerima pružimo podršku i u svakom drugom smislu, da ih podržimo u razvijanju projekata, njihovoj promociji i da prenesemo i zajednički gradimo znanja i veštine koje ćemo svi moći da koristimo i u budućem radu na zaštiti životne sredine”.

Prvi dan

Prvi dan je bio posvećen upoznavanju, predstavljanju i razgovorima. Prvo je svaka organizacija predstavila svoj projekat. Ovo je bio pravi sajam različitih ideja koje će se realizovati. Zatim smo zajednički pravili plan aktivnosti i određivali ciljeve, indikatore i verifikatore. Vrlo zanimljiva radionica koja je svima pomogla da još jednom prodju kroz projektne aktivnosti i ciljeve. Kroz međusobni razgovor i doprinose učesnice i učesnici su imali priliku da se otvoreno razgovaraju o svim problemima u vezi sa zaštitom životne sredine.

 Drugi dan

Drugi dan je počeo procenom rizika. Zajedno sa predavačima smo prolazili kroz rizike koje smo predvideli. Ideja ja bila da savladamo teoriju kako dolazimo do rizika i određivanja njihovih prioriteta. Zatim smo radili na povećanju vidljivosti naših projekata. Menadžerka za komunikacije Asja Franciski je predstavila uputstva za vidljivost i održala predavanje oko digitalnog oglašavanja. Posle ručka red je bio za uvođenje rodne perspektive u projekte. Zorica Skakun i Zorana Antonijević su pojasnile proces uvođenja rodne perspektive u oblast životne sredine. Jako zanimljiv rad i razgovori o rodnoj ravnopravnosti. Na kraju dana smo se bavili važnosti internih kontrola i pravila funkcionisanja organizacija. Mnoge organizacije su suviše male da bi ispoštovale sva pravila i zato je bilo važno da razumeju da koliko god su male važno je da imaju razrađene interne procedure i sisteme kontrole.

Treći dan

Trećeg dana smo se sa državnim sekretarom Ivanom Karićem razgovarali o radu sa institucijama. Neke od mreža imaju zagovaračke kampanje tako da im je to iskustvo sigurno bilo od koristi. Nakon njega bavili smo se metodologijom praćenja politika na lokalnom nivou. Vrlo važna oblast kojom sve organizacije mogu da doprinesu. Prikupljanje podataka je zahtevan posao i pomaže da se bolje sagledaju aktivnosti države u oblasti zaštite životne sredine. Na kraju je napravljhen sajam u kom je svak organizacija predstavila ono što radi. Na ovaj način su mnoge dobre ideje dobile svoje nove sledbenike i sledbenice.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.