Osnovan obrazovni servis

U Beogradu je 8.10. 2022. godine održan sastanak i međusobno osnaživanje za članove i članice obrazovnog servisa mreže Zelena stolica.  Ovim susretom ideja o osnivanju obrazovnog servisa mreže počela je da živi. Obrazovni servis treba da pomogne identifikovanju potencijalnih tema i predavača koje će koristiti članicama mreže kao i budućoj novinarskoj grupi. Takođe i ovaj novouspostavljeni servis će pomoći izgradnji veće kohezije među članicama mreže, povezivanju članica i članova iz različitih organizacija, većoj vidljivosti i lokalnom uticaju članica mreže. Seminar je održan u prostoru “Miljenko Dereta” u Beogradu.

O obrazovnom servisu

Tokom velikog broja godina rada među članicama mreže Zelena stolica skupilo se veoma mnogo znanja i iskustva iz oblasti zaštite životne sredine. Želeći da to znanje i iskustvo okupimo na jednom mestu mreža Zelena stolica osniva obrazovni servis za članice mreže. Osnivanjem obrazovnog servisa članice mreže bez obzira na njihov nivo članstva imaće lakšu dostupnost zajedničkom znanju i iskustvu, proširenu listu kontakata kao i mogućnosti za nove ideje. Obrazovni servis je zamišljen kao baza podataka o koleginicama/kolegama iz mreže koji imaju iskustva u prenošenju znanja i specifičnim veštinama. Na ovaj način ćemo osvežiti ponudu predavačica i predavača i sagledati eventualno neke nove teme o kojima naše organizacije unutar sebe još nisu razgovarale.

Struktura dobre prezentacije

Predavanje na temu Struktura dobre prezentacije održala je Olga Svoboda dugogodišnja predavačica u oblasti osnaživanja ljudskih resursa. Ona je na jedan veoma interaktivan način približila tehnike pripreme svake prezentacije. Otvorila je pitanja strukture prezentacije ali i pitanja kako da publiku držimo zainteresovanom i aktivnom. istakla je da je danas jedan od najvećih problema svakog prezentera ili prezenterke držanje pažnje.

Osim toga govorila je i o tome kakve sve tehnike treba da primenimo prilikom analize publike. Učesnicima se svidela njena tehnika “10 ljutih gusara”. Tokom predavanja učesnici imali priliku da vežbaju kroz kreiranje strukture imaginarne prezentacije i šta je sve to što treba da pripreme. Interesantan savet je Olga dala učesnicama i učesnicima da kada nemaju dobar primer iz prakse naprave prezentaciju idealne situacije i da na kraju kažu: “ovoga još uvek nema kao primera ali je to moj san.”

Između zone komfora i zone izazova

Predavanje o vođenju i usmeravanju grupe vodio je Boris Bočvarski dugogodišnji terener. Učili smo o tome da svako od nas ima tri zone u kojima se u zavisnosti od konteksta nalazi. To su zona komfora, zona izazova i zona panike. Važno je da znamo da svaki čovek reaguje individualno. Sledeće što su učesnici trebali da znaju je da se učenje dešava kada izađemo iz zone komfora. Ali ono što je važno je da onaj koji vodi grupu mora da bude fleksibilan jer nije svaka grupa niti pojedinac isti. Ono što je nekima zona komfora drugima je zona izazova a nekima možda i panike. Zbog toga je važno da se grupa upozna, da se bude fleksibilan, da se aktivno sluša i da se parafrazira ali tako što će učesnici parafrazirati jedni druge.

Dogovor

U drugom delu susreta razgovarali smo o daljim načinima rada obrazovnog servisa. Razgovaralo se o daljim potezima i budućim aktivnostima. Postavljeno je pitanje kako da se međusobno osnažimo i kako da animiramo i druge koleginice i kolege iz mreže da se uključe. Dogovoreno je da se napravi baza obrazovnog servisa, a zatim da se ona ponudi članicama mreže kao resurs koji im je na raspolaganju. U međuvremenu su se rodile i nove ideje kako možemo da unapredimo obrazovanje za životnu sredinu.

Verujemo da će i obrazovanje za životnu sredinu kao tema biti deo godišnje konferencije mreže Zelena stolica.