Osnovana novinarska grupa

Razvijajući saradnju sa drugim društvenim akterima projektni tim „Zelene stolice“ pozvao je novinare i novinarke na saradnju i osnivanje novinarske grupe. Na sastanku održanom 26. oktobra 2022. godine, okupili su se predstavnici medija iz Bora, Valjeva, Subotice, Sombora, Novog Sada i Beograda. Za novinarsku grupu do sada se prijavilo 11 novinarki i novinara.

Na samom početku sastanka, predstavnici “Zelene stolice”  predstavili su mehanizam i ideju kojom se Zelena stolica u svom radu rukovodi. Predstavljen je i instruktivni animirani film o uspostavljanju Zelenih stolica na lokalnom nivou. Takođe je govoreno o izazovima sa kojima se Zelena stolica ali i mnogobrojne organizacije širom Srbije susreću. Pojasnili smo pojam Zelenog biltena i mogućnosti da se njihovi novinarski sadržaji ubuduće dele. pozvali smo ih da se prijave za dobijanje Zelenog biltena.

Nakon toga su novinarke i novinare izneli svoje viđenje načina rada grupe. Govorili su o svojim potrebama za aktuelnim i stručnim sagovornicima i sagovornicama. Navodili su primere iz života, kada su im nedostajali eksperti da objasne šta su problemi u oblsti životne sredine i koja su moguća rešenja.

Novinari su pozvali predstavnike i predstavnice mreže „Zelena stolica“ da pripremaju obuke i instruktaže o evropskim integracijama i poglavlju 27. Govorili su o tome da se u javnosti ništa ne čuje, a da se mnogo priča.

Novinarska grupa je osnovana u okviru EKO-SISTEM programa podrške. Verujemo da će buduća međusobna saradnja doprineti većoj vidljivosti aktivnostim članica mreže kao i boljem razumevanju potrebnih koraka na putu evropskih integracija.
EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske.

Novinarskoj grupi se možete priključiti OVDE